Geografia

Páginas: 2 (451 palabras) Publicado: 15 de febrero de 2011
1. Conjunt de processos que transformen les matèries primeres en productes elaborats.
1.1-La diferència està en què la indústria lleugera produeix petits volums de matèries primeres i elaboraproductes de consum directe i la indústria pesant és la que produeix maquinaria pesant o bens d'equip.

2. Segons la presentació les característiques que defineixen les industries d'alta tecnologia son:-Alt nivell d'inversio.
-Mà d'obra altament qualificada.
-Important paper de les empreses multinacionals.
-Vuit sectors claus.
-Es localitzen prop de les universitats i grans centresd'investigació.
-Les indústries tradicionals amb un nivell tecnològic baix.
2.1-Els principals sectors que despunten en aquest grup son:
Informàtica, microelectrònica, telecomunicacions, biotecnologia,automatismes, lasser i nous materials i energies renovables.

3. Els principals factors de localització industrial son:
Cost del transport: Tenir un bon transport és fonamental, sobre tot per lesindústries que desplacin mercaderies pesades o peribles.
Matèries primeres: La proximitat a les matèries primeres suposa un abaratiment dels costos del transport.
Mercat: La proximitat de la demandaimplica menor cost de transport dels productes elaborats cap al mercat.
Energia: La proximitat a les fonts d'energia és important en l'abaratiment de costos de producció.
Mà d'obra: Existència de màd'obra, que sigui barata, que tingui la qualificació adequada a la indústria corresponent.
Zones amb avantatges fiscals: Les indústries es beneficien de subvencions, repatriació de beneficis, aixòexplica també la localització de les indústries.
3.1- Les regions industrial més importants del mon son:
EE.UU, Japó, Unió Europea, Rússia i el Sud-este Asiàtic.
4. La deslocalització industrialconsisteix en traslladar les empreses a països en vies de desenvolupament, om s'aprofiten de mà d'obra barata, lleis toves, inexistència de lleis mediambientals, pressió fiscal molt baixa, nivell...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Geografia
  • Geografia
  • Geografia
  • Geografia
  • Geografia
  • Geografía
  • Geografia
  • Geografia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS