Geografia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (451 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Conjunt de processos que transformen les matèries primeres en productes elaborats.
1.1-La diferència està en què la indústria lleugera produeix petits volums de matèries primeres i elaboraproductes de consum directe i la indústria pesant és la que produeix maquinaria pesant o bens d'equip.

2. Segons la presentació les característiques que defineixen les industries d'alta tecnologia son:-Alt nivell d'inversio.
-Mà d'obra altament qualificada.
-Important paper de les empreses multinacionals.
-Vuit sectors claus.
-Es localitzen prop de les universitats i grans centresd'investigació.
-Les indústries tradicionals amb un nivell tecnològic baix.
2.1-Els principals sectors que despunten en aquest grup son:
Informàtica, microelectrònica, telecomunicacions, biotecnologia,automatismes, lasser i nous materials i energies renovables.

3. Els principals factors de localització industrial son:
Cost del transport: Tenir un bon transport és fonamental, sobre tot per lesindústries que desplacin mercaderies pesades o peribles.
Matèries primeres: La proximitat a les matèries primeres suposa un abaratiment dels costos del transport.
Mercat: La proximitat de la demandaimplica menor cost de transport dels productes elaborats cap al mercat.
Energia: La proximitat a les fonts d'energia és important en l'abaratiment de costos de producció.
Mà d'obra: Existència de màd'obra, que sigui barata, que tingui la qualificació adequada a la indústria corresponent.
Zones amb avantatges fiscals: Les indústries es beneficien de subvencions, repatriació de beneficis, aixòexplica també la localització de les indústries.
3.1- Les regions industrial més importants del mon son:
EE.UU, Japó, Unió Europea, Rússia i el Sud-este Asiàtic.
4. La deslocalització industrialconsisteix en traslladar les empreses a països en vies de desenvolupament, om s'aprofiten de mà d'obra barata, lleis toves, inexistència de lleis mediambientals, pressió fiscal molt baixa, nivell...
tracking img