George orwell

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2629 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
SOCIETAT, CIÈNCIA I CULTURA
PRIMERA LECTURA TRANSVERSAL: George Orwell, 1984.
1. A l’any 1949 (any de publicació de 1984) l’amenaça del totalitarisme era ben viva. Prenent el context històric del segle XX i l’evolució política del prop George Orwell, identifica el règim totalitari que és motiu d’argument i crítica de la novel·la 1984.
L’any 1927, amb la fi del període comunista liderat perLenin, va pujar al poder Stalin desprès d’una llarga lluita entre aquest i Trotstky. Un cop Lenin va tenir tot el poder, va començar a canviar els ideals marxistes del moment (eliminació de la propietat privada i de les diferències de classes, socialització dels interessos comuns, etc) fins al punt que les propietats privades abolides durant el règim de Lenin van passar a ser propietat de Stalinposseint així tota la riquesa del país, van tornar a aparèixer les diferències de classe entre les altes i baixes i va tornar a ser existent l’explotació social creant una dictadura del partit enlloc de la democràcia inicial. Aquests canvis van ser tan notables que podem trobar clares diferències entre el comunisme i el règim polític liderat per Stalin que avui en dia anomenem Stalinisme.A través dels mitjans de comunicació, de la policia política, de la credibilitat de la gent, etc, Lenin va aconseguir controlar tota una societat.
George Orwell aprofita aquest context històric per tal de fer una crítica al seu llibre 1984 sobre el sistema capitalista. Aquesta crítica la podem veure reflectida en la identificació d’alguns personatges de la novel·la amb personatgeshistòrics com poden ser: el Gran Germà que el podem identificar amb Stalin, Glondstein inspirat amb Trotstky i Winston Smith (protagonista de la novel·la) el qual el podem relacionar pel seu nom amb un dels primers ministres que ha tingut Gran Bretanya i pel seu cognom, amb tot el poble ja que Smith és un cognom molt comú del país.
En la novel·la d’Orwell trobem una segona característica que ens recordaal règim Stalinista. Aquesta relació la fem a través dels ministeris que apareixen al llibre (el ministeri de l’amor, el ministeri de la pau, el ministeri de l’abundància i el ministeri de la veritat) ja que, tot i que amb diferents noms i funcions, durant el període Stalinista, els ciutadans tenien la obligació de formar part d’un dels grups proposats per Stalin.
Podem afirmar que el llibred’Orwell està basat en un totalitarisme inspirat per la dictadura de Stalin on tota la societat estava controlada en tots els àmbit per el mateix dictador.
2. El control de la societat és potser un dels aspectes més interessants del llibre. A partir de quines situacions i fets es manifesta aquest control? Tothom està controlat de la mateixa manera? Creus que en la nostra societat actual s’observentambé formes de control? Quines?
En el llibre el control de la societat es fa a partir de dos procediments. El primer és a través de les càmeres i micròfons per tal de veure el comportament de cada persona en tots els moments deixant sense intimitat als personatges i arribant a saber quins són els pensaments interns i concrets. És una vigilància continua on no hi ha cap escapatòria perquè sempreestan observats. Els personatges són conscients i l’accepten. El segon procediment és la manipulació de la realitat on a través de modificar tot tipus d’informació fan creure als ciutadans tot allò que volen, arribant a distorsionar la opinió i esborrant la consciència, la memòria i el record. Existeix una figura central (Gran Germà) on hi recau tot el poder. Tan sols hi ha un partit i això privael diàleg i a la diversitat d’opinions. En el cas d’opinar, pensar o comportar-se diferent al que el partit considera correcte, hi ha una restricció física i psicològica molt gran arribant a la mort en la majoria de casos. Per tant, per controlar la societat del llibre, eliminen tot tipus de pensaments i llibertats deixant tan sols la opció d’estimar i obeir al Gran Germà.
Al llibre surt...
tracking img