Gramática inglesa 4º eso

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (698 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 0:
ADVERBS OF FREQUENCY (present simple)
Per parlar de freqüència amb què passa alguna cosa (never, sometims, (not) usually, often, always, every day, every month, every week, when I wasyoung, in 2003…).
VAN DAVANT DEL VERB << excepció: verb BE, que obliga ha posar els adverbis darrere>>.
Quan en un text ens trobem un adverbi de freqüència vol dir que el verb està enpresent simple.

TEMA 1:
RELATIVE PRONOUNS
Pronoms relatius | Referits a… |
Who | Persones |
Which | Objectes/idees |
Where | Llocs |
Who i which són substituibles per THAT (que)
ADVERBIS:POSSIBILITY
Van al principi de l’ oració | Davant del verb (exepte be o can) |
MAYBEPERHAPS | PROBABLYDEFINITELY |
Si el verb és can’t probably i perhaps es posa davant.

TEMA 2:
TIME EXPRESSIONS:ago i for
Agoper parlar del temps que fa que va passar una cosa.
Forper parlar de la durada d’alguna cosa, sol anar seguit d’un nombre.

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS (Quan ho posem?)
PASTSIMPLE Cosa que es va acabar en el passat (generalment, a continuació del verb hi ha paraules que ens donen pistes per identificar que va succeir al passat “yesterday, last night...”)
PAST CONTINUOUSÉs una cosa del passat que s’estava desenvolupant en el passat.
El passat simple i el passat continu es poden posar a la mateixa frase per indicar que estava passant alguna cosa mentre una altre la vatallar, ex: I was watching the TV when the phone rang (Jo estava mirant sa televisió quan es telefono va sonar)

TEMA 3:
QUANTITY:
| + | - | ? |
Noms contables | SomeA lot of | AnyMany |AnyMany |
Noms incontables | SomeA lot of | AnyMuch | AnyMuch |

Too davant adjectius
Too many davant de noms contables en plural
Too much davant de noms incontables
Enough despres de d’adjectius(en negatiu és not+adj+enough)
(Not) enough davant de noms incomptables i contables en plural

COMPARACIONS: (mirar-les de ses fitches!)

TEMA 4:
PRESENT PERFECT:
Les frases de present...
tracking img