Guerra civil española

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (425 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA Causes y inici de la guerra civil Com a causes de la guerra civil es poden esmentar l´enfrontament de l´esquerra més radical amb l´Esglesia catòlica, l´ agitaciórevolucionària dels obrers y algunes decisions del govern. Tot aixó va crear un aixecament contra el govern del front popular. Aquest aixecament va començar al Marroc el 17 de juliol de 1936 y va provocar unaguerra civil. La guerra va durar gairebé tres anys, durant els quals les forces insurrectes, anomenades nacionals, dirigides pel general Franco, van anar avançan fins a conquerir tot el territorinacional. La guerra a Catalunya L´Abril del 1939 l´eixercit del general Franco va arribar al Mediterrani per Vinaròs y Catalunya, va quedar aïllada de la resta de la zona republicana. Un decret del generalFranco anul.là l Estatut d´autonomia y les ciutats catalanes van haver de suportar forts bombardeigs. L´1 d´Abril es ca considerar acabada la guerra. Un nou sistema politic Acabada la guerra, eltriomfva permetre al general Franco adquirir el rang de cap de l´estat y cap del govern, amb tots els poders acumulats a les seves mans. Franco va governar amb aquest sistema persona fins gairebé quarantaanys, fins que va morir, el 1975. Supressió de les llibertats Aquest sistema, sorgit d´una guerra, no tenia constitució. Tots els càrrecs politics eren designats directament pel cap de l´Estat, tantels ministres com els membres de les corts. Es van suprimir les llibertats pròpies dels països democratics occidentals: els partits polítics y els sindicats van ser prohibits; estaven restringides lesllibertats d´associació y de reunió hi havia un control molt estricte de la llibertat de premsa per mitjà de censura. Les persones contràries a aquest regim no podien exercir una oposició oberta. Lapostguerra Així doncs, hi va haver una llarga postguerra, que va durar fins els anys cinquanta. Durant aquest període es va haver de reconstruir el país, que havia quedat malmés y en una situació de...
tracking img