Guia per elaborar i aplicar un pla estratègic

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 97 (24087 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Guia per elaborar i aplicar un pla estratègic

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Guia per elaborar i aplicar un pla estratègic

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

© Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Edició: Servei de Difusió i Publicacions 1a. edició: juny de 2007 Tiratge: 1.500 exemplars Dipòsit legal: B-30.559-2007 Impressió: Novatesa, SL Guia per elaborar i aplicar un pla estratègic

Índex

Agraïments 5 Presentació 9 Introducció 11 1. Plantejament institucional 15 1.1. Valors 15 1.2. Missió 16 1.3. Visió 18 2. Avaluació de centre 21 2.1. Avaluació global diagnòstica (AGD) 21 2.2. Anàlisi DAFO 24 3. Objectius estratègics i estratègies 27 3.1. Matriu DAFO 27 3.2. Objectius estratègics 33 3.3. Estratègies 35 4. Mapa estratègic37 5. La gestió del pressupost del centre educatiu 43 6. El pla de formació de centre 49 7. Acord centre educatiu - Departament d’Educació 51 8. Iniciatives o activitats 53 8.1. Activitats 53 8.2. Procés de selecció d’activitats 55 8.3. Plans de treball en la programació general del curs 57

3

Guia per elaborar i aplicar un pla estratègic

9. Sistema d’informació i comunicació 61 9.1.Participació i comunicació 61 9.2. Informació: indicadors 65 9.3. QCI i rendició de comptes 69 10. Bibliografia 79 11. Glossari bàsic 81

4

Guia per elaborar i aplicar un pla estratègic Agraïments

Agraïments

Equip redactor de la guia

• Sr. Eduard Casserras, IES Gerbert d’Aurillac (Sant Fruitós de Bages) • Sra. Maria Àngels Chavarria, IES Escola Bonanova (Barcelona) • Sr. Francisco J.Fernández, IES Lacetània (Manresa) • Sr. Carles Enric Garcia, Inspecció d’Educació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya • Sr. Eugeni Garcia, responsable de l’Oficina de suport a les polítiques educatives del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Grup de treball tècnic

• Sra. Montse Albi, Subdirecció General de Provisió i Definició Llocs de Treball de Professorat• Sra. Susanna Boldú, Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics • Sra. Marta del Campo, Oficina de suport a l’autonomia de centres • Sr. Pere Canyadell, Subdirecció General de Planificació i Organització de la Formació Professional • Sr. José Ignacio Calatrava, Oficina de suport a l’autonomia de centres • Sr. Ferran Castrillo, Servei de suport a la gestió de centres de formacióprofessional i ensenyaments esportius • Sr. Francesc Costa, ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona • Sra. Conxita Mayós, Subdirecció General d’Ordenació Curricular i Programes Educatius • Sr. Joaquim Núñez, Subdirecció General d’Inspecció Educativa • Sra. Rosa Maria Palacios, Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics • Sr. Salvador Pallarés, Subdirecció Generald’Inspecció Educativa • Sr. Francesc Pomés, Servei d’informàtica educativa i acadèmica • Sr. Magí Puig Serra, Subdirecció General de Centres Docents • Sr. Joan Ramon Santamaria, Inspecció d’Educació • Sr. Alberto Sorribes, IES Bonanova

5

Guia per elaborar i aplicar un pla estratègic Agraïments

Inspectors d’Educació coordinadors de les xarxes de centres i formadors de l’experiència

• Sr.Francesc Ballester • Sr. Lluís Baulenas • Sr. Manuel Domingo • Sr. Eugeni Garcia • Sr. Carles Enric Garcia • Sra. Charo Guerrero • Sra. Marga Hernández • Sra. Consol Iglesias • Sra. Carme Mas • Sr. Joaquim Núñez • Sra. Imma Obiol

Centres educatius col·laboradors

• AFA Sant Cosme (el Prat de Llobregat) • CEIP 25 de Setembre (Rubí) • CEIP Anicet de Pagès i de Puig (Figueres) • CEIP Antoni GrauMinguell (Sant Quintí de Mediona) • CEIP Banús (Santa Coloma de Gramenet) • CEIP Ca N’Alzamora (Rubí) • CEIP Campclar (Tarragona) • CEIP Centcelles (Constantí) • CEIP Cristòfor Mestre (Vilafranca del Penedès) • CEIP Diagonal Mar (Barcelona) • CEIP Doctor Fleming (Viladecans) • CEIP Dolors Almeda (Cornellà de Llobregat) • CEIP Ferreries (Tortosa) • CEIP Floresta (Sabadell) • CEIP Frederic Godàs...
tracking img