Habilitats motrius

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (560 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Títol UD: Llançaments i recepcions Justificació: Aquesta UD pretén treballar els llançaments i recepcions de pilota
d’una forma lúdica. No es pretén un perfeccionament ni buscar una alta precisióen el llançament, sinó que l’alumne experimenti i prengui consciència del seu cos. Per això, plantajarem joc com el “trote” o el “balontiro”. inicial Cicle

Curs Durada i distribució temporalsegon 4 sessions contínues, al primer trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees Competències pròpies de l’àrea Aportacions de les àrees a les competències bàsiquesEducació física

Objectius d’aprenentatge

1. Executar llançaments i recepcions de pilota. 2. Experimentar situacions motrius on hi hagi accions de llançaments i recepcions. 3. Respectar i entendre lesnormes dels jocs. 4. Respectar els companys/es de joc.

Continguts

-

Jocs de cooperación i oposició on s’hi hagi de fer llançaments i recepcions de pilota. Realització de formes jugades enels que es practiquin le diferents possibilitats de passes, recepcions i llançaments. Realització de jocs on es practiquin llançaments a portería. cistella. Participació i organització en el joc del“Balontiro”. Regles del “Balontiro”. Esforçar-se i joc en equip cooperant. Acceptació de la identiat personal i respecte per les altres persones i les seves accions.

-

-

-

Desenvolupament deles activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia Els estils d’ensenyament emprats són el comandament directe, descobriment guiat, i assignació de tasques. Organitzarem els grups en aquestaprogressió per facilitar l’aprenentatge i la seva assimilació: individual, parelles, petit grup fins al gran grup. Criteris d’avaluació L’avaluació serà inicial, per determinar el nivell inicial del’alumne, formativa, per ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge i valorar la progressió de l’alumnat i final, per determinar si l’alumne ha assolit els objectius proposats. Utilitzarem un full de...
tracking img