Ideologias

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3876 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Els Feixismes sorgeixen a Europa durant la primera meitat del segle XX en l’impàs provocat per una sèrie d’aconteixements que fan propici l’expansió d’aquest moviment vers la societat desencantada i empobrida de l’època; el Feixisme es caracteritza per ser un fenòmen polític eminentment proteic i camaleònic, el discurs del qual s’adapta els diferents àmbits socials amb els quals s’aliaaprofitant els desequilibris i les desigualtats existents en el període de la seva aparició.
La posguerra va acabar de matar definitivament la idea d’imperi a Europa substituint-la per la d’estat nació, aquest canvi en la visió de l’estat va afavorir que l’estructura social a Europa es basés més que mai en el Nacionalisme; els nous estats, sorgits dels grans col.lapses polítics i amb les fronteresapuntalades de manera molt precària per la força de les armes o del fet consumat, van establir les bases per a un gir generalitzat cap a la dreta des de la meitat dels anys vint.
En el quadre dels sistemes polítics, els totalitarismes irrompen com un fenòmen nou. Aquest terme no va ser utilitzat pels acadèmics fins ben entrats els anys trenta, el primer article explicatiu va aparèixer al suplement del’Oxford English Dictionary corresponent a l’any 1933 el qual feia referència al triomf del Nazisme a Alemanya.
els models a tenir en compte per il.lustrar de manera detallada l’ascens dels anomenats Feixismes foren el Nazisme alemà i l’estalinisme, ja que tot i considerant el fascisme Italià com la primera experiència a tenir en compte en política feixesta, aquest, presenta unes característiquesmenys pures que els anteriors, fet que el senyalen com un totalitarisme sense acabar.
Els totalitarismes nasqueren i varen desenvolupar-se en una època en la qual tant el plà ideològic com en el terreny pràctic les democràcies aparentaven trobar-se en una crisi o si més no, semblava que s’havien estancat i eren incapaces de resoldre els problemes que fins al moment esdevenien del móncontemporani.
Entre les moltes causes probables de l’aparició dels moviments Feixistes a l’Europa contemporània ens podem fixar que una de les contribucions bàsiques d’aquest canvi de perspectiva política va ser el resultat durant dècades de la monopolització per part de les monarquies absolutes del poder, aquest fet fou un dels principis bàsics dels inicis del canvi de rumb polític Europeu; durant el segleXIX en les monarquíes absolutes el poder era sustentat per l’aristocràcia; en canvi en les monarquíes limitades aquest do era regentat a la vegada per l’intromisió de la burgesía, la qual poc a poc es va anar fent un lloc en el poder, aquest règim recolzat en tot moment pel sufragi restringit reservava la política per als nobles i els alts estament de la societat, amb l’entrada del sufragiUniversal- el 1871 a França, el 1891 a Espanya , el 1912 a Itàlia- el sistema de notables de la Burgesía va entrar en una profunda crisi la qual cosa produí la irrupció de la massa social en l’esfera política mitjançant la convocatòria constant d’eleccions.
En el moment de la irrupció dels Feixismes, la massa social seguidora de la ideología Feixista va creure combatre no tant sols la democràciaBurgesa sinó alhora el capitalisme com a sistema econòmic tot i que en realitat varen contribuir a consolidar aquest darrer al destruir a l’esquerra proletària, conegut com el vertader enemic del mateix Capitalisme, aquests fets entre altres conceptes varen anar contribuint al desencantament social vers les democràcies parlamentaries; altres conceptes a tenir en compte a l’hora d’analitzar les causesde l’aparició dels moviments Feixistes destaca els moviments de masses generats en la mateixa societat industrial, aquest moviment suposa un eix vertebrador de l’aparició d’aquests totalitarismes, a mesura que creixia el tamany de la massa mibilitzada, s’imposibilitava el debat donant pas indiscutible a grans figures, homes de carisma als qual es delegava la capacitat de decidir sobre les grans...
tracking img