Imperialisme ecològic

Páginas: 4 (874 palabras) Publicado: 9 de diciembre de 2010
L’ IMPERIALISME ECOLÒGIC I EL COMERÇ DE RESIDUS

En els actuals moments d'expansió imperialista fins a l'últim racó del planeta, ocorre una accelerada destrucció dels ecosistemes i una dràsticareducció de la biodiversitat. És un resultat directe de la generalització del capitalisme, l'economia convencional del qual considera l'activitat econòmica (orientada a la satisfacció de necessitats)com un flux, no obstant això comporta l'ús d'estocs de recursos naturals. Segons aquesta perspectiva la "producció" és en realitat "consum". A escala planetària estem consumint recursos naturals,alguns no són renovables. A més es generen residus en forma líquida, gasosa o sòlida que per la seva composició o quantitat sobrepassen la capacitat d'absorbir-los que té el mitjà. La nostra economia nopara de créixer, per tant els residus no paren d'augmentar.
El planeta està dividit en dos: L'hemisferi nord conté la major part de la moderna tecnosfera, les seves fàbriques, plantes d'energiaelèctrica, vehicles automòbils i plantes petroquímiques i la riquesa que la mateixa genera. L'hemisferi sud conté la major part de la gent, gairebé tota desesperadament pobre. El resultat d'aquesta divisió ésuna dolorosa ironia global: els països pobres del sud, no obstant d'estar privats per una banda equitativa de la riquesa mundial, sofreixen els riscos ambientals generats per la creació d'aquestariquesa en el Nord.
Aquesta dualitat no és resultat de certa disposició natural, sinó que es converteix en un dels objectius del nou desordre mundial capitalista i ha de considerar-se en sentit estrictecom una característica pròpia de d’imperialisme ecològic. Així, l'explotació massiva del medi ambient en el Tercer Món inclou la conversió de residus letals en mercaderies, i el comerç internacionalamb ells.
El capitalisme genera una gran quantitat de deixalles després de l'obsolescència de les mercaderies. El capitalisme "va descobrir" que fins a les deixalles tòxiques poden convertir-se en...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Imperialisme
  • Imperialism
  • El Imperialisme
  • ecologic¡a
  • IMPERIALISME
  • imperialisme
  • Ecologic House
  • Deficit ecologic

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS