Infància en risc social

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (868 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
INFÀNCIA EN RISC SOCIAL

INDICADORS DE RISC: condicionants que determinen l’existència d’un risc elevat de patir algun tipus de maltractament.
▪ Socials:
Falta de nuclis de suport en situacionsdifícils
Nivell cultural baix o molt baix
Situació de marginació social de la unitat de convivència
Problemes laborals: atur, inestabilitat laboral…
Precarietat econòmica i alta mobilitatresidencial
▪ Familiars:
Relacions de parella conflictives
Convivència amb un membre que no és el progenitor del nen/a
Poca separació entre un fill i un altre
Absència prolongada d’un dels pares(empresonament, abandó…
Malaltia d’un dels progenitors que provoca la desatenció del nen/a
▪ Psicològics del progenitor:
Història prèvia de maltractaments
Marcada falta de recursos per fer front a lessituacions estressants
Persones molt immadures, amb profundes mancances i sense tolerància a la frustració
Problemes psicològics o de drogodependències
Escàs nivell de coneixement de les necessitatsdels infants
▪ Derivats del nen (característiques pròpies):
Nen fruit d’embaràs no desitjat
Prematur, amb baix pes i propens a estar malalt
Nens amb un temperament difícil, amb dificultats peradaptar-se al medi social.

MALTRACTAMENT INFANTIL: actes o carències que pertorben greument el nen i que atempten contra la seva integritat física, el seu desenvolupament físic, afectiu, i psicològicM. Físic: Accions que tenen com a finalitat provocar danys físics o malaltia en el nen.
Indicadors Físics en el nen: Hematomes, cremades, ferides inusuals, lesions internes o òssies difícilsd’explicar
Indicadors Psicològics en el nen: dificultat d’interacció amb adults quan hi han els pares presents, tristesa generalitzada, intromissió, marcada actitud de por, als pares, a anar a casa…, grantolerància al dolor físic
Indicadors conductuals dels pares: història prèvia de maltractaments, relacions de parella caòtiques, utilitza models educatius negatius, abusa de l’alcohol i de les...
tracking img