Informe psicopedagogico

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 43 (10566 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
EL LLENGUATGE DELS XIQUETS I XIQUETES EN EDATS PRIMERENQUES

INDEX

Pág.
1. Introducció……………………………………………….................................1
2. Evolució del llenguatge verbal de 0-6 anys………………...............................2-5
3. La conversa
a) Què és la conversa,característiques, diferencia entre conversa i diàleg, tipus de conversa,principi de cooperació…………………………………………….........6-13
3. 1 Conversa entre xiquets.......................................................................
3.2 Conversa xiquets-adults......................................................................
3.3 Comparació entre la conversa xiquet- adult i la conversa entre iguals...
b)Relacions amb altres xiquets i xiquetes
- Desenvolupament de l’amistat..............................................................................
- Desenvolupament del concepte d’ amistat en l’ infància.....................................
4. Transcripció de les converses……………………………..............................
-Anàlisi de cadaconversa.........................................................................
-Comparació de les converses………………………..................................
5. Conclusions………………………………………………................................
6. Annexos………………………………………………….................................
7. Bibliografia……………………………………………………………............

1. Introducció
Les relacions orals entre el xiquets en edat preescolar són molt importants, ja que els xiquets sentenla necessitat d’expressar verbalment les seues idees, els seus desitjos i les seues experiències. És per aquest motiu que hem decidit tractar el tema de les converses sobre les amistats en edat infantil.
L’objectiu d’aquet treball es conèixer els aspectes sobre el desenvolupament de les converses en Edat Preescolar. Així també com la importància de tot el que rodeja als xiquets i les seuesvivències de l’entorn immediat, per a estimular la conversa.

2. Evolució del llenguatge verbal de 0-6 anys
Segons les autores: Glòria Pérez, Pilar Blanco, Núria Escudé, M. Carmen Shelly del llibre:“Expresión y comunicación”,diuen el següent:
-La importància del llenguatge infantil:
El llenguatge verbal, no es la única forma humana de comunicació, ja que existeixen altres formes de expressió, nohi ha cap dubte de que la parla es el llenguatge humà per excel•lència.
La activitat del llenguatge suposa una estructura psicològica molt complexa i es desenvolupa d’una manera molt ràpida en el xiquet. No es pot oblidar que, des de que naix fins als 6 anys, passa a no disposar de ningun codi ni capacitat de abstracció a pràcticament portar una conversa.
Per a que això ocòrrega, el nen tindràque aprendre, assimilar i posar en practica progressivament un complex i organitzat codi de signes i normes: la llengua, que va a permeti-li intercanviar informació o comunicar-se amb els demes individus de la seua comunitat a traves de la parla o llenguatge oral i, més tard, de manera escrita.
-Factors que afavoreixen l’adquisició del llenguatge:
Existeixen dues factors o mecanismes que vana contribuir a assentar les bases de una adquisició idònia del llenguatge: els que depenen del nen i el seu desenvolupament i els que s’incorporen a través de la relació amb les persones adultes.
En primer lloc, els factors que depenen del nen i el seu desenvolupament: El nen naix amb una capacitat biològica de desenvolupar el llenguatge i per a que es produïsca o per a afavorir-lo,necessitarà que la maduració dels seus sistemes neurològics, fisiològics i perceptius siguen l’adequat i que el desenvolupament de les seues funcions siguen possibles. Els mecanismes de l’adquisició del llenguatge que van a dependre del nen son els següents:
• El grau de percepció sensorial.
• El desenvolupament de la intel•ligència.
• La madurés del sistema nerviós.
• La capacitat del sistema...
tracking img