Ingeniero

Páginas: 4 (802 palabras) Publicado: 7 de septiembre de 2012
INTERNATIONAL STRATIGRAPHIC CHART

Langhian
Burdigalian
Aquitanian

Oligocene

Chattian
Rupelian
Priabonian

Eocene

Bartonian
Lutetian
Ypresian
Thanetian

Paleocene

SelandianDanian
Maastrichtian
Campanian

Mesozoic
Cretaceous

Upper

Santonian
Coniacian
Turonian
Cenomanian
Albian
Aptian

Lower

Barremian
Hauterivian
Valanginian
Berriasian

3.6005.332
7.246
11.608
13.82
15.97
20.43
23.03
28.4 ±0.1
33.9 ±0.1
37.2 ±0.1
40.4 ±0.2
48.6 ±0.2
55.8 ±0.2

65.5 ±0.3
70.6 ±0.6
83.5 ±0.7
85.8 ±0.7
~ 88.6
93.6 ±0.8
99.6 ±0.9
112.0 ±1.0125.0 ±1.0
130.0 ±1.5
~ 133.9
140.2 ±3.0
145.5 ±4.0

Bajocian
Aalenian
Toarcian

Lower

Pliensbachian
Sinemurian
Hettangian
Rhaetian

Upper

Norian
Carnian

Middle
LowerLopingian

Ladinian
Anisian
Olenekian

Induan
Changhsingian
Wuchiapingian
Capitanian

Guadalupian

Wordian
Roadian
Kungurian

Cisuralian

Artinskian
Sakmarian
Asselian

UpperGzhelian
Kasimovian

Middle

Moscovian

Lower

Bashkirian

Upper Serpukhovian
Middle
Lower

Visean

164.7 ±4.0
167.7 ±3.5

Middle

189.6 ±1.5

203.6 ±1.5
216.5 ±2.0
~ 228.7237.0 ±2.0
~ 245.9
~ 249.5
251.0 ±0.4
253.8 ±0.7
260.4 ±0.7
265.8 ±0.7
268.0 ±0.7
270.6 ±0.7
275.6 ±0.7
284.4 ±0.7
294.6 ±0.8
299.0 ±0.8
303.4 ±0.9
307.2 ±1.0
311.7 ±1.1
318.1 ±1.3328.3 ±1.6
345.3 ±2.1

Tournaisian 359.2 ±2.5

Eifelian
Pragian

Pridoli

183.0 ±1.5

199.6 ±0.6

Givetian

Lochkovian

175.6 ±2.0

196.5 ±1.0

Frasnian

Emsian
Lower

171.6±3.0

Ludlow

Wenlock

Ludfordian
Gorstian
Homerian
Sheinwoodian
Telychian

Llandovery

Aeronian
Rhuddanian
Hirnantian

Upper

Katian
Sandbian

Middle

Darriwilian
DapingianFloian

Neoproterozoic

385.3 ±2.6

397.5 ±2.7
407.0 ±2.8
411.2 ±2.8
416.0 ±2.8
418.7 ±2.7
421.3 ±2.6
422.9 ±2.5
426.2 ±2.4
428.2 ±2.3
436.0 ±1.9
439.0 ±1.8
443.7 ±1.5

Cryogenian...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ingeniero
  • Ingeniero
  • Ingeniero
  • Ingeniero
  • Ingeniero
  • Ingeniero
  • Ingeniero
  • Ingeniero

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS