Inicitiva emprendedora

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1330 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Enunciat

PRIMERA PART (60% de la nota)

ACTIVITAT 1. A partir dels materials dels mòduls 1 i 2 i de l’informe GEM ·Espanya 2010 raoneu les següents afirmacions en un màxim de 20 línies cadascuna.

a) El grau de risc que assumeix l’emprenedor pot ser molt diferent en funció de les diferents alternatives que té per convertir-se en empresari. (0,5 p)

b) A l’hora de posar en marxauna empresa, prèviament hem de realitzar la planificació adequada, i per tant, en aquest procés de planificació, bàsicament, haurem d’elaborar un calendari d’acció precís amb tots els passos que hem de seguir per tal de posar en marxa la nostra empresa. (0,5 p)

c) L’activitat emprenedora potencial i l’abandonament d’activitats durant l’exercici 2010 han iniciat un procés de recuperació i pertant cal esperar que les pròximes dades de l’informe GEM mostrin una lleu recuperació de l’activitat emprenedora i paral·lelament una disminució de les taxes d’atur. (0,5 p)

d) Un persona que té por a deixar-se la feina actual (treballar per compte aliè) i al seu torn començar un projecte empresarial pel seu compte, això és un senyal inequívoc que no té el que cal de tenir per triomfar com aemprenedor. (0,5 p)

e) Una persona pot ser el cap d’un grup d’altres persones però al mateix temps que aquest no sigui el líder d’aquest grup. (0,5 p)

f) En l’actualitat, i també en èpoques passades, l’empresari i el capitalista són sempre la mateixa persona. (0,5p)

ACTIVITAT 2. El comportament emprenedor és el resultat de les característiques personals i de la influència del’entorn. Segons l’informe GEM i segons el parer de molts experts, en el 2010 van continuar disminuint les condicions de l’entorn per fomentar l’activitat emprenedora, fins assolir la valoració mitjana més baixa des de 2005. A més, a l’hora de fomentar l’esperit empresarial, els factors psicològics i sociològics que determinen el potencial emprenedor dels individus, molts cops no es considerenadequadament a l’hora d’aplicar les polítiques de suport convenients. Tot plegat fa que moltes vegades l’eficàcia de les polítiques de desenvolupament per fomentar la creació de pimes com a motor de generació d’ocupació no tinguin els efectes desitjats.

a) Analitza i explica tres de les principals condicions de l’entorn que segons l’informe GEM incideixen negativament en l’activitat emprenedora enl’estat espanyol i proposa un llistat d’actuacions adreçades al foment de l’emprenedoria a través de la millora de les condicions d’aquest entorn. (1,5 punts).

b) Sabem que l’esperit empresarial i les actituds emprenedores són els elements clau que es troben darrera de tot procés emprenedor d’èxit. També sabem que tot i que no hi ha una personalitat única i ideal, en general, gairebé totsels emprenedors comparteixen certes actituds i comportaments. A continuació i en funció del que hem estudiant en els dos primers mòduls de l’assignatura explica quins són els principals factors psicològics i sociològics que motiven la decisió de crear una empresa i el seu èxit en l’activitat empresarial, i que per tant s’haurien de tenir en compte a l’hora de determinar les polítiques de suportmés apropiades. Raonar la vostra resposta.(1,5 punt).

SEGONA PART: PRÀCTICA (40% de la nota)

ACTIVITAT 3. (2 punts)

CAS D’ÈXIT:
Un grup d’investigadors catalans desenvolupa una nova tècnica per a la detecció precoç d’aliments contaminats.

Dijous, 23 juny 2011 (FONT NOTICIA: http://www.acc1o.es)

Barcelona, 23 de juny de 2011. El Servei Veterinari de Genètica Mol·lecular (SVGM) de laUniversitat Autònoma de Barcelona (UAB), encapçalat pel doctor Armand Sánchez, ha participat en el projecte europeu FOBOS, coordinat per la Universitat de Milà, que ha tingut com a resultat la descoberta d’una nova tècnica per detectar aliments contaminats de forma més ràpida i eficient. El grup d’investigadors catalans ha rebut el suport d’ACC1Ó, l’agència per a la competitivitat de l’empresa...
tracking img