Kiko loureiro

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1990 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Kiko loureiro - Técnica e Versatilidade
Técnica e Versatilidade Kiko Loureiro Vídeo-aula Técnica e Versatilidade
h = 120 Exercício para mão esquerda
1

D5 : 4
c

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Exercicio pra mão esquerda % ( & % & ( % ( & % & ( % & ( & % ( & %

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
& * ( & ( * & * ( & ( * & ( * ( & * ( &

3

B B B B B B B B B B B B B B FB B B B B B B B B B B B B B B B B B BFB B B B B B B
( "! * ( * "! ( "! * ( * "! ( * "! * ( "! * ( * "# "! * "! "# * "# "! * "! "# * "! "# "! * "# "! *

5

""

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BB BBBBBBBBBBBBBBBBBB
"% "# "! "# "% "" "% "# "! "# "% "" "# "% "# "" "% "# "! "% "# "! "% "# "! "# "! * "# "! * "# "! ) "! * ( "! *

7

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
( "! ) ( * ( & * ( & ) ( & ( & % ( & $ (

BBA
& $ $

B

B

H

4 4Exercicio pra palhetada
10

5 4

CCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCC CCCC CCCC CCCCCCCC
Exercicio de palhetada + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Page 1/12

12

CCCC CCCCCCCCCCCC CCCC
+

CCCC
+ + + +

CCCC
+ + + +

CCCC
+ + + +

CCCC
+ + + +

CCCC
+ + + +

14

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4 4

CCCC
+ + + +

CCCC
+ + + +

CCCC
+ + + +

CCCC
+ + + +

Exercicio pra palhetada (2)

17

6 4

Q C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
3 3 3 3 3 3 3 3 3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3

Fazer agora em Tercinas 3 3

18

F44

C C C C C C C C C
3 3 + + 3 + + + + + + + 3

3

C C C
3 + + +

3

C C C
+ 3 + +

C C C
3 + + +

3

C C C
+ + + 3

C C C
+ + +

19

CCC
+ + +

CCCCCCCCCCCCCCC CCC CCC
3 3 3 3 3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2 4

3

CCC
+ + +

CCC
+ + +

CCC
3 + + +

Q

Page 2/12

Exercicio cromaticos
22

D4
4

B DB B B B DB DB B F B DB DB FB DB B DB DB
" # $ % " # $ % " # $ % " # $ %

B DB B DB F B DB B DB B B F B B B B F B B
" # $ % " # $ % & % $ # & % $ #

24

B B DB F B B B F B B B DB F B B B DB F B B
& % $ # & % $ # & % $ # & % $ #

Exercicio cromatico (2)

F B DB
" #

B
$

DB DB
% "

B B DB F B DB F B DB DB B F B DB
# $ % " # $ % " # $ %

26

F B DB
" #

B DB
$ %

DB B DB B
" # $ %

F B DB FB DB
" # $ %

B DB B DB F
" # $ %

B DB B DB
" # $ %

B DB B DB B DB B DB F B DB F B DB
" # $ % " # $ % " # $ %

28

DB BDB

B BDB BDB
" # $ %

DB B BDB
" # $ %

F BDB F BDB
" # $ %

" # $ %

DB

B BDB

BDB BDB
" # $ %

B DB BDB
" # $ %

P

B B DB B F B DB F B DB BDB BDB B DB BDB
DB
'

Exercicio cromatico (3)

" # $ %

31

B DB B DB
" # $ %

B BDB B
% & ' (

F B DB F B DB
" # $ %

B B DB B
& ' ( )

B DB B DB
" # $ %

B B DB DB B DB F B DB B F B DB
( ) * ( ) * "! ' ( ) *

" # $ %

# $ % &

" # $ %

$ % & '

33

DB
)

B B DB DB B B DB B B DB F B B B F B DB
* "! "" ' ( ) * ' ( ) * * "! "" "#

B DB B DB
"! "" "# "$

DB
'

B B DB
( ) *

DB
""

B B DB F B DB F B DB
"# "$ "% "! "" "# "$

Page 3/12 35

B B DB B B B F B DB DB B B DB DB B B DB
""

37

B B DB B DB B B DB B B DB B B B F B DB
& ' ( ) ' ( ) * % & ' ( ' ( ) *

"#

"$

"%

*

"!

""

"#

)

*

"!

""

DB
""

B B DB
"# "$ "%

DB
(

B DB B
) * "!

B B F B DB
"" "# "$ "%

DB
'

B B DB
( ) *

""

"#

"$

"%

B DB B DB
$ % & '

DB
'

B B DB
( ) *

B B DB B
# $ % &B B F B DB
' ( ) *

2 4

B DB B DB
" # $ %

P

Tríades
Tríade Ré Maior
41

3 4

B DB B B
& & % #

B DB
$ #

BBB
$ # %

B B B B DB B
& & & * (

B DB
( (

BB
"! (

BB BB B
( ( & *

4 4

B DB B
"! "% "#

B DB
"# ""

B B DB B B B
"! "! "% "! "" "#

BBBB
"# "! "%

Triades de Ré menor
44

3 4

BBB
& $ #

BBBB
$ " & $

BBBB
# $ &

BBB...
tracking img