Kutxa marketing

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (830 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Ipar kutxaren inbertsio-fondo desberdinak:

IK Ahorro F.I.
Deskribapena
Errenta finkoko epe laburreko fondoa. Batik bat errenta publikoan eta Euroaren eremuko errenta finko pribatuan inbertitzendu, eta gehienez 2 urteko iraupena izaten du.
• Inbertsioaren epe adierazlea: urtebete.
• Fondoaren eta inbertsiogilearen arrisku-profila: baxua.
• Hasierako gutxieneko inbertsioa: 100 €.
•Likidezia: eguneroko likidezia.
• Fiskalitatea: Fondoek % 19 ordaintzen dute PFEZeko aurrezki-oinarrian. Honako abantaila hauek dauzka: kostua eguneratzen duten koefizienteak, zerga-gainbalioa murrizteko,eta fondoen artean intsuldaketak inolako finantza-kosturik gabe eta zerga-antzinatasuna mantenduta egiteko aukera.
• Errentagarritasuna eta arriskua: Kudeaketaren helburua Letren indizeak urtebaterako duen errentagarritasuna –AFIk argitaratzen duena– gainditzea da.

  | 2009ko ERRENT | 2009ko HEGAZK |
IK AHORRO F.I. | %1,93 | %1,86 |
ERREFERENTZIA | %1,10 | %0,94 |

IK Fondbolsa F.I.Deskribapena
Errenta aldakor mistoko fondoa, bere ondarearen % 30 eta % 75 artean Europako enpresa handien akzioetan inbertitzen duena. Errenta finkoa jaulkitzaile publiko edo pribatuek epe laburrerajaulkitako bonoek osatzen dute.
* Inbertsioaren epe adierazlea: 1-2 urte.
* Fondoaren eta inbertsiogilearen arrisku-profila: handia.
* Hasierako gutxieneko inbertsioa: 100 €.
*Likidezia: eguneroko likidezia.
* Fiskalitatea: Fondoek % 19 ordaintzen dute PFEZeko aurrezki-oinarrian. Honako abantaila hauek dauzka: kostua eguneratzen duen koefizienteak, zerga-gainbalioamurrizteko, eta fondoen artean intsuldaketak inolako finantza-kosturik gabe eta zerga-antzinatasuna mantenduta egiteko aukera.
* Errentagarritasuna eta arriskua: LKudeaketaren helburua da errenta finkorako% 25ean urte baterako letren indizeak –AFIk argitaratzen duenak– eta errenta aldakorrerako % 75ean hegazkortasun txikiagoko Eurostoxx 50 indizeak osatzen duten indize baten errentagarritasuna...
tracking img