La biblia y su repercusión literaria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (652 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La Bíblia i la seua repercussió literària.

La Bíblia es un dels grans llibres religiosos de la humanitat. Dues religions; el judaisme i el cristianisme la tenen com el seu llibre fonamental.Aquest llibre ha esdevingut alhora una realitat cultural, tabé ha estat font d’inspiració d’obres d’art, novel·les, pel·lícules, i composicions musicals. L’esprit de l’Antic Testament expressa en lahistòria de la literatura, un paper semblnt al de la grecollatina clàssica.
Es pot esmentar un paper de la Bíblia en l’obra dels primers autors cristians; és també referent bàsci de l gran obra de laliteratura medieval: la Divina Comèdia de Dante.

Abans l’accés directe a la Bíblia estava limitat als qui sabien llatí, i a partir del segle XVIII la influència del cristianisme en la cultura occidentlha dismunuït progressivament, el bagatge imens de temes, de motius, de perstonatges i arguments de la Bíblia ha continuat influint i inspirant la literatura modena, des de James Joyce a Franz Kafka.La Bíblia és un recull de diverses obres; el nom en grec vol dir ‘llibres’, és la manera més encertada de designar aquests escrits, ja que més que d’un llibre es tracta en realitat d’una col·lecció dellibres, d’una petita biblioteca. Des d’un punt de vista literari, aquests llibres es poden classificar en històrics, poètics, profètics i sapiencials.

L’experiència religiosa jueva, la del pobled’Israel, i l’experiència religiosa cristiana, la del grup de seguidors de Jesús, són les que originen l divisió de la Bíblia en dos grans apartats: l’Antic Testament i el Nou Testamentt. Cadascunad’aquestes gans parts es presenta dividida en uns quants blocs i cada bloc agrupa un conjunt de llibres.
L’Antic Testament va ser redactat en hebreu, per diferència, el Nou Testament va ser redactat engrec. Algunes de les traduccions de la Bíblia hn tingut una gran importància en la construcció de les llengües nacionals europees, com la que va fer Luter, que va construir la base a partir de la...
tracking img