La borsa

Páginas: 16 (3997 palabras) Publicado: 9 de noviembre de 2010
Treball de Recerca.

Justificació

He escollit aquest treball amb perspectiva de futur, ja que m’agradaria poder estudiar alguna carrera relacionada amb l’economia, l’empresa i el mercat de diners.
Amb aquest treball m’agradaria aprofundir els coneixements d’economia i poder aprendre el funcionament de la borsa.
Aquet tema no el domino gaire, ja que mai he estudiat ni m’he informat sobrela borsa. Es un tema desconegut, per això crec que aquet podria ser un bon treball, ja que entraria a conèixer profundament aquest tema.

Objectius

Amb aquest treball tinc com objectiu entendre la Borsa i el seu funcionament, i també com arriba a influir en les nostres vides i en les indústries en les quals participen més habitualment.

Hipòtesi

La borsa es el mercat més gran i que mésdiners mou.

Gràcies a la borsa moltes empreses poden tirar endavant i aconseguir beneficis, moltes altres no poden seguir endavant i es veuen obligades a tancar.

Índex previ

1. Introducció
2.2 Borsa: Concepte
2.3 Historia de la borsa
2.4 Borses principals
2.5 Borses d’Espanya
2. Influencia en el mercat la borsa
3. Les empreses i la borsa4. Funcions de la borsa
5. Valors i accions
6. Índex mes importants
6.1 Ibex 35
6.1.1 Que es.
6.1.2 Com es calcula
6.1.3 Que indica
7. Conclusió

Introducció

1.1 La Borsa

Ens referim a borses com a un mercat de caràcter civil de servei públic caracteritzat tant per l’existència d’unes determinades normes o regles que regulen l’intercanvi delsactius financers. En les borses es compren i venen actius financers en formes de valors o finances, com ara les accions, obligacions i els seus derivats.
Les seves característiques principals són que només es poden intercanviar els actius financers o títols –valors d’aquelles empreses o entitats que prèviament hagin estat acceptades en aquest mercat i que tots els intercanvis o transaccions estanassegurats jurídicament i econòmicament.
La borsa és un mercat de caràcter públic ja que qualsevol persona hi pot accedir sempre que compleixi les normes. D’altra banda és l’estat qui s’encarrega del seu establiment i del seu funcionament.

En la borsa es poden diferenciar 3 clars participants:

Demandants de capital: els demandants de capital són aquelles institucions, empreses iorganismes públics que demanen finançament, i aquests finançaments es negocien en borsa. La majoria d’aquests demandants són institucions públiques, però també hi participen moltes empreses, ja públiques o privades.

Oferents de capital : són aquells que reben un títol valor de les empreses emissores a les quals han finançat. Són aquells que busquen trobar una bona rendibilitat a la borsainvertint els seus estalvis amb un mínim risc una liquidat que et doni beneficis. Poden ser famílies o empreses.

Intermediaris : els intermediaris són aquells que posen en contacte oferents i demandants de valors. Estan compostos per 2 tipus de persones o entitats. En primer lloc, els “brokers “ que treballen per compte d’altri , es a dir es limiten a posar en contacte compradors i venedors. Perl’altre banda estan els “dealers”, que a més de posar en contacte les dos bandes, poden comprar i vendre per compte propi.
Així doncs a aquest lloc de trobament de inversors es considera el mercat secundari, oficial i reglamentat, en el que es compren i venen valors admesos a contractació pública i negociació oficial. Qualsevol inversor que posseeixi i estés disposat adquirir accions d’algunasocietat anònima ja ofrenades públicament, poden acudir a la Borsa per comprar-les a aquells propietaris que desitgin vendre-les. D’aquesta manera , la borsa compleix una funció de transferència d’ excés de liquidació des de uns agents econòmics, els estalviadors, cap a uns altres, els inversors, fent aquesta forma la principal funció de la Borsa. Segurament si la Borsa no tingues aquesta...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • bors
  • Borsa
  • bors
  • guerra de los bors
  • Fira de la borsa
  • La borsa 2009
  • La borsa "català"
  • La Borsa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS