La fiebre en pediatria

Páginas: 7 (1642 palabras) Publicado: 13 de enero de 2011
[pic]

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ........................................................................................................................pàg. 3

ATENCIÓ D’INFERMERIA AL NEN AMB FEBRE.......................................................................pàg. 4

POSSIBLES DIAGNÒSTICS ICP’s..............................................................................................pàg. 7

CONCLUSIONS.......................................................................................................................pàg. 8

FONTS D’INFORMACIÓ..........................................................................................................pàg. 9

INTRODUCCIÓ

La febre és l’augment de la temperatura corporal per sobre dels valors normals i és la resposta del’organisme davant una situació anormal. En pediatria el més freqüent es que la febre sigui causada per una infecció, és per això que és molt important diagnosticar i tractar el focus d’infecció. Altres causes de febre en nens solen ser degudes a deshidratacions, excés de roba, reaccions a certs medicaments, al·lèrgies, i en ocasions a tumors.

Per a mesurar la temperatura corporal en un nen el mésadient és utilitzar un termòmetre de mercuri, no obstant els digitals són una bona alternativa ja que són més pràctics, i els de mercuri estan retirats del mercat per el seu alt impacte mediambiental.

Un dels últims aparells que han sortit al mercat és el termòmetre òtic que segons els experts esta desaconsellat, ja que és poc precís a l’hora de donar els valors, això és degut a que per mesurarla temperatura, aquest termòmetre utilitza infrarojos que incideixen directament sobre el timpà, de manera que si el pacient presenta cerumen o un conducte auditiu tortuós difícilment podran arribar els infrarojos al timpà la qual cosa donarà valors erronis.

El lloc on mirarem la temperatura del nostre infant és preferentment a nivell axil·lar, ja que la rectal podríem considerar-la una tècnicainvasiva i de difícil accés, cosa que si el nen està malalt amb aquesta tècnica augmentaríem el seu malestar i la seva angoixa. Cal esmentar que la temperatura rectal acostuma a estar 0,5ºC per sobre de l’axil·lar.

Una vegada presa la temperatura corporal cal tenir en compte que considerem una temperatura de 37,5 normal, mentres que parlem de febre quan ja supera els 38ºC. En la temperaturaaxil·lar diem que es febrícula aquella que es troba entre 37,5 i 37,9 ºC.

Com ja em dit anteriorment la febre pot ser produïda com a resposta a una inflamació o a una infecció, on els pirògens actuen sobre l’ hipotàlem produint un augment de la temperatura corporal. Aquest augment de la temperatura estimula les respostes immunitàries que lluitaran en contra dels gèrmens patògens.

Els mecanismestermoreguladors que es van desencadenant durant el procés febril són els següents:

I. Com que l’ hipotàlem del cos rep l’estímul d’augmentar la temperatura, la persona inicia mecanismes de termogènesi mitjançant tremolors, la qual cosa produeix vasoconstricció i produeix calor.

II. Un cop haguem administrat un antipirètic, amb el qual volem aconseguir reduir la febre i per tant latemperatura corporal, es produirà vasodilatació per pèrdua de calor amb la conseqüència de que la pell estarà calenta i suarem.

ATENCIÓ D’INFERMERIA AL NEN AMB FEBRE

Les primeres mesures que hauríem d’aplicar a un nen que presenta una elevació de la temperatura corporal (per sobre de 37ºC) són les següents:

• Deixar al nen amb la mínima roba possible per tal de disminuir la temperaturacorporal.

• Reduir la temperatura mediambiental (obrir finestres, tancar calefacció, obrir l’aire condicionat...) ja que la temperatura corporal tendeix a igualar-se amb l’entorn.

• Aplicar compreses humides sobre el front, axil·les i engonals.

• Banys amb aigua tèbia, mai freda. Ja que d’aquesta manera aconseguim que per conducció el calor del cos passi a l’aigua, ja que...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • fiebre en pediatria
  • Fiebre En Niños Revista Mexicana De Pediatria
  • fiebre
  • La Fiebre
  • fiebre
  • Fiebre
  • la fiebre
  • La Fiebre

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS