La literatura dels segles de transició: xvi – xvii – xviii

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1042 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA LITERATURA DELS SEGLES DE TRANSICIÓ: XVI – XVII – XVIII ( pàgs. 74-99 ).

Panorama general: declivi de la cultura catalana.
- Pdv polític i social.
- Pdv lingüístic i cultural.

La literatura culta.
2.1. El renaixement.
2.2. El barroc.
2.3. La il·lustració i el neoclassicisme.
2.3.1. La il·lustració.
2.3.2. El neoclassicisme.

La literatura popular.
3.1.Característiques.
3.2. La poesia popular.
3.3. La narrativa popular.
3.4. El teatre popular.

1. Panorama general: declivi de la cultura catalana.
Davallada general de quantitat i qualitat en literatura culta: DECADÈNCIA.
La corona catalanoaragonesa perd progressivament la consciència nacional i lingüística al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII per diferents circumstàncies polítiques, socials ieconòmiques.
Els segles XVI-XVII-XVIII conformen a Europa “L'EDAT MODERNA” que entre d'altres es caracteritza per ser l'època de la consolidació de determinades llengües nacionals europees que s'expandiren dins d'Europa i fora, i que assoliren un gran prestigi alhora que es codificaven ( castellà, francès, italià... ).

- Pdv polític i social.
- La corona catalanoaragonesa pateix una forta crisidemogràfica i econòmica.
- Decrets de Nova Planta.
- CASTELLANITZACIÓ de l'alta noblesa.
- Desaparició de la Cancelleria Reial.
- Exili de molts intel·lectuals.

- Pdv lingüístic i cultural.
- Pèrdua de consciència i unitat lingüística entre els diferents territoris de parla catalana.
- Desaparició del model unitari de català escrit que emanava la Cancelleria.
- Pèrdua de contacte amb latradició anterior.
- Diglòssia ( = 2 idiomes o parlars són usats amb valors socialment diferents: formal de forma escrita i informal de forma oral ) creixent del català, degut al prestigi de llengües veïnes ( castellà, francès i italià ) i potenciació del llatí.
- Castellanització de classes benestants: noblesa i burgesia.
- Pèrdua del català com a llengua oficial i la seva prohibició pública.2. La literatura culta.
2.1. El renaixement.
- Def: És una època històrica de canvis profunds que es caracteritza pel desenvolupament de les arts i de la ciència.
- Suposa la revalorització de l'època clàssica grega i llatina.
- Creuen que l'EM és un període bàrbar i decadent.
- Triomfa a Itàlia i s'estén al s.XVI per totes les corts europees on hi arrela “l'humanisme”.
- “Home universal”:curiositat científica per les branques del saber.
- Valoració de l'home i de la natura: Valoren el moment present, la bellesa i el plaer de manera estàtica, idíl·lica, en equilibri, harmonia i serenitat.
- Recuperació de l'antiguitat grecollatica: rellegir obres clàssiques, recuperació de la mitologia, estudi de grec i llatí clàssics, introducció de gèneres de la literatura llatina en llengüesmodernes ( oda, elegia, ègloga, epístola ).
- “HUMANISME”:
Corrent encetat a Itàlia per Dante, Petrarca i Boccaccio.
Precedeix el Renaixement.
Es basa en l'antropocentrisme, és a dir, pdv humà: l'ésser humà és la mesura tot.
Racionalista: vs. la fe.
Retorna a l'etapa grecollatina amb la recuperació de la mitologia clàssica.

2.2. El barroc.
- Def:Antitètic al renaixement ( que tendia a l'harmonia i a l'optimisme ): posa de manifest les tensions i les contradiccions de la condició humana: brevetat de la vida, caràcter efímer del plaer...
- Es centra en la MORT, la degeneració humana o la constatació i crítica dels vicis.
- Ús de la sàtira.
- Gust per allò desagradable.
- Visió del món PESSIMISTA.
- DESCRIPCIÓ DE LA LLETGESA i labrutícia en contrast amb la BELLESA EFÍMERA.
- Ús de metàfores i figures retòriques per a desvelar el que els sentits i la raó no poden veure.
- Remarquen el CONTRAST: vida i mort...
- Pintura: ús del CLAROBSCUR.
- Afany d'IMPRESSIONAR i LLUIR-SE.
- Literatura: ARTIFICI i RECARGOLAMENT EXPRESSIUS.
- 2 corrents poètics:
a. Culteranisme: Els poetes intenten embellir la realitat a base de...