La pesca

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 19 (4542 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La Economia
Pesquera

ÌNDEX
CONTINGUTS PAGINACIÓ


1.Definiciò …......................................................................................1

2.Tipus de pesca ….............................................................................2

3.La pesca a Espanya

-Tipus …..................................................................................3-Localitzaciò............................................................................4
-Volum.....................................................................................5
-Indústries derivades................................................................6

4.La pesca a Catalunya.........................................................................7

5.La pescaTradicional..........................................................................9

6.Entrada a la Unió Europea

-Temporalització......................................................................10
-Condicions …........................................................................10
-Quotes/Caladors/Aportacions................................................10

7.Aportacionseconomiques de la pesca al sector primari...................12

8.Situació actual del sector (2010).......................................................13

9.Mapes i il·lustracions........................................................................14

10.Bibliografia i webgrafia...........................................................................15

1.DEFINICIÓ

La pesca ès unaactivitat econòmica, descrita entre les activitats primàries, ja que a través d'ella s'obté matèria primera.
Entenem per pesca a aquella activitat que es basa en la recollida de diferents tipus d'animals i vegetals del món aquàtic amb la finalitat d'utilitzar com a aliments principalment o com a fonts de recursos per a diverses indústries com la cosmètica o la medicina. La pesca és una de lesactivitats més antigues que va desenvolupar l'ésser humà ja que en la seva essència no requereix massa infraestructures i, depenent de la zona en què es realitzi, l'abundància de recursos pot ser molt important.
La pesca és una activitat molt important en aquelles regions en les quals els recursos aquàtics són abundants, envoltat d'aigua, que tingui presència d'importants llacs o conques de rius moltabundants,etc.
Per dur endavant el procés de pesca, l'ésser humà pot utilitzar diversos mètodes i recórrer a diverses eines. En l'actualitat, el món complex en què vivim fa que convisquin formes molt primitives i manuals de pesca a les quals individus pertanyents a petites comunitats pesquen peix per peix de manera diferenciada amb formes molt més modernes i complexes en les quals s'utilitzenmaquinàries i vaixells de gran port que poden capturar grans quantitats de peixos i altres tipus d'animals o vegetals aquàtics.
Aquesta situació de pesca descontrolada, excessiva i sense cures per les espècies aquàtiques és en gran part responsable per diverses alteracions que els ambients aquàtics del món es veuen, principalment pel que fa a l'extinció de moltes espècies de peixos o d'altresanimals que són atrapats a les grans xarxes i després rebutjats, la consegüent alteració de l'ecosistema, l'aparició de plagues aquàtiques, la contaminació de les aigües i de l'atmosfera, etc.

2.TIPUS DE PESCA

Xarxa de cèrcol: xarxa de forma rectangular, de 250-1000 metres de longitud i uns 40 de profunditat, amb flotadors en la part superior que la mantenen en posició vertical iploms en la part inferior que ajuden a mantenir-la vertical, que envolta el vaixell de peixos. Sol fer-se se servir per pescar espècies com la sardina, l'anxova o el verat, el seu costum és nedar formant bancs de peixos, en superfície a mitja aigua. El banc de peixos es pot localitzar a simple vista, observant la lluentor i les bombolles dels peixos a prop de la superfície, o mitjançant ecosondes o...
tracking img