Lerele

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (899 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 30 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Planificació de les
tasques de
cognició

Psicologia evolutiva I
Grup 22
Equip 7

Tasques

Tasca 1: “Permanència d’objecte”

En aquesta edat el nen ja és capaç de cercar objectes on hancaigut, ja pot recuperar objectes ocults amb desplaçanebt visible; això indica que retè les seqüències de desplaçament i per tant té noció de lloc i de relació de llocs, en definitiva noció d’espai.Avaluarem tot això fent rodolar per exemple una pilota i que la vagi a buscar, primer quedant aquesta accessible a la vista i desprès amagada, observarem així si es cumpleix aquest cinquè estadi del’aprehensió de l’objecte i la concepció de l’espai de Piaget.

Tasca 2: “Egocentrisme”

Mostrarem al nen una llaminadura que hem comprat per a ell (a priori preguntarem a la mare quin és el dolçfavorit de l’infant) a la mare advertint-li que se la tastarà havent dinat. Sospitem que el nen preferirà menjar-se-la en aquell moment i manifestarà el seu desacord cridant, plorant...etc

La nostraintenció és comprovar un tret que molts psicòlegs evolutius han analitzat: la conducta dels infants d’una franja d’edat limitada (a partir dels 15 mesos aproximadament) és egocèntrica. Això s’atribueixa que no han adquirit encara la capacitat de mirar-se amb els ulls de l’altra o de posar-se en el lloc de l’altra (la capacitat de reflexivitat s’adquireix amb els jocs infantils segons Mead,psicòleg social). Malgrat això, els nens d’aquesta edat gaudeixen jugant en companyia dels seus pares.

Tasca 3: “Associació”
Presentarem a l’Àlex una imatge per tal d’intentar que la relacioni amb algunobjecte de la vida real, és a dir, posarem a prova la memòria de reconeixement visual en el nen, i observarem la seva resposta a nivell psicomotriu que desencadena aquest grau d’associació que és capaçd’adquirir entre una simple representació gràfica i un objecte real.
En aquest cas, facilitarem la feina presentant-li un cotxet representat en un llibre per tal que li sigui més fàcil...