Les tic al sistema educatiu espanyol

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1923 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Les TIC al Sistema Educatiu Espanyol

Rubén Nadal Bellver Juny 2010

ÍNDEX

1. Introducció 2. Concepte de les TIC 3. Impacte de les TIC al mon educatiu 4. Situació actual. Grau d’implantació 5. Projectes futurs per als centres educatius 6. Conclusió 7. Bibliografia

1 1 2 3 3 5 6

1. INTRODUCCIÓ
Anys enrere hagués estat impensable que a les aules tinguéssim ordinadors, pissarresdigitals, canons de projecció, portàtils o fins i tot accés a Internet. Qui ens hauria dit que algun dia canviaríem el guix i aquella pissarra de color verd fosc per un ratolí o un bolígraf electrònic? És evident que la societat avança a passos agegantats i nosaltres obligatòriament hem d’adaptar-nos a ella si volem que els nostres alumnes s’integrin i siguin capaços de desenvolupar-se en l’anomenada“Societat de la Informació i Comunicació”. Primerament, ens acostarem al concepte de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) mitjançant la seva definició formal. A continuació, analitzarem l’impacte que tenen les TIC al món educatiu, centrant-nos principalment a les escoles. Seguidament, farem un ullada sobre la situació actual de les TIC dins el marc de l’ensenyament espanyol i perfinalitzar, descriurem breument quins són els projectes futurs per als centres educatius que es portaran a terme entre un i cinc anys.

2. CONCEPTE DE LES TIC
El concepte de TIC és molt ampli i variat, per aquest motiu, començarem analitzant el significat de les seves sigles separadament. El Gran Diccionari de la llengua catalana les defineix com: • • • Tecnologia: “Conjunt dels coneixementspropis d'un art industrial o d'un ofici mecànic”. Informació: “Acció d’informar o informar-se”. Comunicació: “Interacció social establerta entre un emissor i un receptor, basada en l'intercanvi d'informacions”.

D’aquestes definicions podem extraure per una banda, que les TIC són diferents instruments tecnològics que ens faciliten l’accés a la informació i comunicació. Per altra banda, si ho enfoquemmés al món educatiu, podríem definir-les com les eines que ajuden a l’alumne en l’adquisició de coneixements durant el procés d’ensenyament-aprenentatge. Com a exemples d’aquestes podem mencionar: el projector, la pissarra digital, els ordinadors, els llibres electrònics, els telèfons mòbils, etc. La definició de TIC, no és en cap cas un concepte tancat, doncs, hem de tenir present el dinamisme iflexibilitat, conseqüència de la constant i vertiginosa evolució tecnològica.

-1-

3. IMPACTE DE LES TIC AL MÓN EDUCATIU
L’actual sistema educatiu incorpora en el currículum una sèrie de competències bàsiques que els alumnes, al finalitzar l’etapa d’escolarització obligatòria deuen haver adquirit de manera satisfactòria. Una d’aquestes competències fa referència a la digitalització itractament de la informació com un element essencial per a informar-se, aprendre i comunicar-se (LOE 20061). Consegüentment, es pot afirmar que la incorporació, relativament recent, d’aquestes noves competències ha obligat als centres educatius a utilitzar les TIC, fet que ha produït un inevitable impacte sobre els esmentats centres. Pere Marqués, al seu article ”Impacto de las TIC en educación:funciones y limitaciones” reflexa aquests efectes en els següents punts: 1. Major transparència als centres educatiu. El fet que els centres educatius tinguin pàgines Web, duu com a conseqüència que la societat conegui millor tant les seves característiques com les activitats que s’hi fan. 2. Nous coneixements i competències en l’alumnat. La immersió de les noves tecnologies en tots els àmbits, originaun canvi en els plans d’estudi de l’alumnat, ja que directament els centres es veuen obligats ha incloure continguts relacionats amb l’ús i maneig de les TIC, és el que diríem: l’alfabetització digital bàsica. 3. Labor compensatòria front a la bretxa digital. Pretén que els centres educatius posen a l’abast les seves infraestructures i diverses accions formatives a aquells membres de la...
tracking img