Lesion traumática medular

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1391 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
CAS 4.1 – LESIÓ TRAUMÀTICA DE LA MEDUL·LA ESPINAL
1. Explicar el circuit del reflex miotàctic. Quina utilitat té l’exploració dels reflexos miotàctics per definir el nivell d’una lesió medul·lar?
El circuit del reflex miotàtic està compost per diferents fases:
- En primer lloc trobem el receptor sensitiu : situat a la dendrita, que funciona a mode de receptor i respon a estímuls i canvisen el medi intern o extern a partir d’un receptor. Aquest receptor en rebre aquests estímuls desencadenarà en un o més impulsos nerviosos cap a la:
- Neurona sensitiva: situada al tronc encefàlic, a partir de la qual es propaguen els impulsos arribant als axons terminals.
- Centres integradors: situats a diferents seccions de la substància gris del sistema nerviós, i és un reflex simple imonosinàptic que és capaç de transmetre impulsos nerviosos de les seves interneurones a unes altres. Aquests impulsos es propaguen fora del sistema nerviós central a través d’una:
- Motoneurona: que es propaga allà on hagi de donar resposta. Desencadenant com a pestosta visible i final en:
- L’efector que fa l’acte reflex (en cas de ser múscul esquelètic-reflex somàtic, en cas de ser múscul llis ocardíac-reflex autonòm).
La utilitat de l’exploració dels reflexes miotàtics és bàsicament perquè al ser perceptibles ens poden proporcionar una informació determinada sobre el funcionament i l’estat del nostre sistema nerviós ajudant-nos a detectar malalties o lesions en la zona afectada quan percebem l’anomalia o absència d’algun reflex.
2. Quins dèficits funcionals esperaries que patís elpacient si la lesió medul·lar fos:
* A: Completa, afectant tota la medul·la espinal a nivell C6
Pèrdua de mobilitat i sensibilitat a les extremitats inferiors.
* B: Parcial, afectant només la meitat anterior de la medul·la espinal a nivell C6
Dificultat de moviment de les extremitats superiors limitant la seva mobilitat de manera molt superficial als canells però no pèrdua de sensibilitat.3. Com es pot explicar que el pacient, transcorreguts uns mesos, no percebi sensació de tacte ni de posició de les cames, però noti intens dolor als peus?
Quan hi ha una lesió medul·lar és corrent que es donin casos on entre la zona afectada i la que no ho està i per la qual segueixen havent-hi generadors de potencials nerviosos continuïn quedant algunes connexions nervioses intactes, que enaquest cas seria que els nocioreceptors dels peus no han quedat afectats.
4. Quines mesures terapèutiques o rehabilitadores s’aplicaran en un cas com el presentat?
En el cas presentat es plantejaria un pla de rehabilitació passiva on amb l’ajut de personal qualificat la pacient rebria exercicis per ajudar a mantenir el to muscular de la zona afectada. Aquest pla de rehabilitació inclouriatambé un pla de recuperació de les habliltats diàries, autocores, entrenament i control de funcions bàsiques com de l’intestí i bufeta.
4.2 – ICTUS
1. Quina és la localització més probable de la lesió de la pacient?
La localització més probable de la lesió del pacient és a la part dreta del córtex cerebral on se situa la M1, que és la via principal de sortida de òrdres corticoidals, per arealitzar moviements voluntaris o bé el lòbul frontal que s’encarrega del control de les activitats motores del cos.
2. Què és l’espasticitat? Quins signes de l’exploració indiquen que es tracta d’una paràlisi espàstica?
L’espasticitat és un problema neurològic molt freqüent i discapacitant, està present sempre que la via piramidal està afectada, sigui quina sigui la seva causa. L’espaticitates manifesta com un augment de to, que dificulta la mobilitat d’uns determinats segments corporals.

Normalment es dona en casos de traumatismes cranials o espinals, seqüeles de tumors o altres lesions focals, dany cerebral post anòxic, paràlisi cerebral infantil, esclerosi múltiple.
Els signes de l’exploració que ens indiquen que es tracta de paràlisi espàstica són l’exaltació dels reflexes...
tracking img