Linea tiempo

Páginas: 15 (3644 palabras) Publicado: 1 de junio de 2011
ENTORN PROFESSIONAL.

Lʼentorn professional.
Per incorporar-nos al món laboral, és important tenir capacitat dʼadaptació. Estem en un moment que no hi ha models, com podrien ser la idea de una comuna, o una família a on només treballa un membre. Actualment no hi ha uns rols tant establerts, sʼhan produït canvis i tot funciona dʼuna manera més lliure. Ens hem acostumat a un model de consum, amés a més, en un ritme molt accelerat. · Les oportunitats a lʼhora de trobar feina poden venir marcades per certes condicions: - VENEN MARCADES PEL SEXE: Com influeix el sexe en les oportunitats: El nostre sexe ve donat per naturalesa, a partir d'aquí ens condicionarà favorbalement o negativament, tot depenent de la situació i el que volguem aconseguir. La dona, s'ha incertat laboralment relativamentfa poc temps. Actualment encara hi ha certes feines que venen marcades pel tabú del sexe, és a dir, que són bàsicament dʼhomes o de dones. La presència dʼuna persona del sexe contrari en el própi ambient és notòria i destaca. Són fets que no podem negar, la presència dʼuna dona es nota en un ambient dʼhomes, o a lʼinrevés. Una dona, a més a més, tenint en compte lʼaspecte de la maternitat, jacondicional la seva orientaicó en les oportunitats laborals, ja que pot patir una major descriminació. Una dona no pot negar-se a ser dona, no tenen perquè negar-se al desig de quedar-se embaraçades i tenir fills. Actualment la situació està en un fort canvi, lʼhome no és forçosament qui porta els pantalons de la casa, en moltes famílies es possible que es visqui la situació a lʼinrevés. Una dona queprèn la decisió de ser mare soltera, tindrà una gran autonomia, però patirà més debilitat social, les aspectatives com a pares estan establertes en nuclis de dues persones. Les dones, en els anys 1790-1800, van fer el pas dʼobrir-se al món laboral. El model familiar està canviant, la clau està en la conciliació entre els diferents aspectes que hem de cumplir en la nostra vida en societat, com perexemple, reduïr les jornades laborals, millorar la producció i treballar menys. Segurament cotitzarem més però hi haurà uns salaris més igualats.

- VENEN MARCADES PER LA CLASSE SOCIAL. La classe social és una marca pre-liminar, forma part de la nostra personalitat. Són podriem dir, les nostres arrels,forma part de nosaltres mateixos. La nostra família, i del lloc a on provenim ens influeix enla nostra personalitat, forma part de la nostra persona. Per exemple, una persona que sʼhagi criat en una família de camp, tindrà uns valors molt diferents dʼuna persona que sʼha criat en una ciutat. Els valors que adquirim en la infància, són totalments arrelats, ens donen una educació concreta que ens marcarà la resta de la vida. També influirà en el nostre futur, de la nostra infància i joventut,en treurem tota un red social de relacions, que possiblement ens ajudarà en el nostre futur. Des que és petit un nen de 7 anys ja fabrica el seus propis contactes, els que el podran ajudar en un futur. Abans la línia de funcionament del treball era línial, és a dir, els pares transimitien el seu coneixement als seus fills, i intentaven donar-los feina, la feina podia seguir de generació engeneració. Ara les coses ja no són tant linials, tot funciona dʼuna manera més irregular. Comentari a partir del documental vist a classe,

35 up.
“Up Series” és un sèries de set documentals que seguiex les vides de 14 persones britàniques, entrevistades cada 7 anys, i que comença quan al 1964 Paul Almond va realitzar un documental entrevistant a 14 nens, de diferents sector socio-econòmics de lasocietat britànica, que contaven tots amb set anys dʼedat. Posteriorment, cada set anys, han continuat entrevistant a les mateixes persones realitzant un “experiment antropològic”.

La nostra vida laboral estarà dirigida a partir de certes oportunitats. Les oportunitats venen donades per certes condicions, algunes que ja ens venen donades per naturales i d'altres que les aném fabricant a mesura...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Linea Del Tiempo
  • Linea Del Tiempo
  • Linea Del Tiempo
  • linea del tiempo
  • Linea De Tiempo
  • linea del tiempo
  • LINEA DE TIEMPO
  • linea del tiempo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS