Lleis fonamentals de la quimica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (455 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Lleis fonamentals de la química
Van sorgir quan es va pretendre introduir la mesura en els plantejaments químics en el moment en que es va començar a quantificar els processos químics. Aquestes vantenir una importància molt destacada a l’inici de la química moderna fins als finals del s. XVIII
Llei de conservació de la massa o de Lavoisier 1785)
Lavoisier va ser el gran innovador esconsiderat el pare de la química moderna en els seus estudis va comprovar que en tots els canvis químics d’un sistema la massa dels reactius es igual a la massa de les substancies en acabar la reacció d’aixòen diem conservació de la massa. Es a dir la massa inicial es igual a la massa final. Aquesta lli va ser molt discutida a causa de la dificultat de mesurar els gasos però l’experimentació meticulosava corroborar la certesa d’aquesta hipòtesi.
Llei de les proporcions definides o llei de Proust ( 1801)
Proust va ser considerat el pare de l’anàlisi química i va saber aprofitar tota la informacióacumulada per enunciar la llei que diu que quan dues substancies es combinen per donar-ne altres ho fan sempre en una proporció de massa fixa.
Llei de les proporcions múltiples o llei de Dalton (1803)
Dalton era un mestre britànic que va revolucionar les ciències amb la seva teoria atòmica. La seva composició a la química amb baqueta teoria completa i genial. Va dedicar una gran part de laseva vida a treballs científics entre els quals cal destacar: la llei d Dalton que diu que si una o mes substancies químiques reaccionen amb una massa fixa d’una altra per formar substanciesdiferents, ho fan en una relació de nombres enters senzills.
Llei de Gay-Lussac o lli dels volums de combinació ( 1808)
Gay-Lussac va se un científic francès importantíssim en el coneixement dels gasos queva enunciar la llei següent: la llei de Gay-Lussac diu que els volum de les substancies gasoses que intervenen en una transformació química ( mesurats en les mateixes condicions de pressió i...
tracking img