Mètodes autores dewey, ferrer i guàrdia, montessori

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (911 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Processos i contextos

Dewey, Ferrer i Guàrdia, Montessori (influències d’aquests mètodes en la societat)

Dewey
L’educació progressiva la contraposa a la concepció educativa tradicional.L’escola la concebeix com una reconstructora de l’ordre social. L’educador és un guia i orientador dels alumnes. Dewey parla a nivell abstracte de que no existeixen mètodes tancats i envasats. Estima que lapraxis educativa implica un ús intel·ligent dels assumptes. Ell deia que era important formar als alumnes com a persones i que no era tant important els coneixements. Ubica tots els alumnes dediferents classes socials en una mateixa aula.

Ferrer i Guàrdia (Iniciat principi del S.XX)
És un nou estil de l’educació a Catalunya (laic). Valorava l’educació popular, renovació de metodologieseducatives basades en un concepte de la ciència, ensenyament compromès en la pau, denúncia de l’imperialisme i el colonialisme i reivindicació de la igualtat de sexes.
Nova concepció de la formació delprofessorat en vista d’una renovació afectiva de l’escola.
L’educació escolar és un canal d’expressió infantil i de gaudi en el treball creatiu, com font de felicitat on no hi ha premis ni càstigs.
Faús dels bons mitjans formatius (biblioteca,…)

Montessori (Mètode iniciat al S.XX)
Segons Montessori els nens absorbeixen com esponges totes les informacions que requereixen i necessiten per la sevaactuació en la vida diària. El nen aprèn a parlar, llegir i escriure de la mateixa manera que ho fa per gatejar, caminar córrer, és a dir de forma espontània. Amb el mètode Montessori, els nensaprenen a llegir, escriure, comptar i sumar abans de tenir 6 anys.

Ovide Decroly (1871-1932)
Va ser un pedagog belga que es va dedicar a la reeducació de nens amb retràs mental. Al 1907 va crear unaescola on va poder aplicar els mètodes i materials que anteriorment havia utilitzat en nens amb retràs mental en nens “normals”. Aquesta escola va estar dedicada en un principi només al cicle...
tracking img