Mal de llengües

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (899 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Cognom i Nom: Tuson, Jesús
Any: 2002
Títol: Mal de llengües
Editorial: Empúries
Lloc d’edició: Barcelona
En primer lloc cal dir que un judici de fet és aquell que es pot comprovar des del puntde vista científic (judici científic) i que aquesta comprovació es considerada vàlida per a la comunitat de científics o que simplement hi ha garanties de veracitat de que aquell fet es va produir.Un exemple que posa Tuson per a entendre aquests judicis de fet és, per exemple el clima: si algú diu que "el dia 17 de novembre de 1986 va ploure a Sant Genís dels Agudells" fa un judici de valorcomprovable si es consulten els arxius del servei meteorològic. Però el problema ve quan parlem de judicis de valor, aquests poden bastir-se o no sobre un consens, però són projeccions de qui els fa, partde l'autoretrat de cada persona i donen indicis sobre gustos personals, educació rebuda, etc. Els judicis de valor poden ser positius o negatius.
Els prejudicis lingüístics, segons Tuson, són unamanifestació del racisme aplicat a les llengües i als seus parlants, i en conseqüència, el fet de considerar una llengua més apte que una altra pot produir la mort de moltes llengües; pot ser imposadai convertir-se en "instrument de silenci".
Aquests prejudicis els podem classificar en subclasses i afecten a les llengües i als parlants, perquè els parlants utilitzen una llengua que els hi és poco gens coneguda, o perquè parlen una varietat de la llengua que no es aquella en què es troba instal•lat el qui perjudica.
Al final del primer capítol trobem l'explicació del títol, el que l'autorpretén dir en el títol es que tot hi haver superat la teoria geocèntrica de Galileu, encara existeix en tots nosaltres un sentiment egocentrista; nosaltres encara ens sentim el centre del món en moltsaspectes, com ara, la pròpia llengua, història i cultura.
Per una banda al llibre ens diu que tots tenim una tendència envers els prejudicis lingüístics, aquesta tendència existeix des de sempre....
tracking img