Malinowski

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (329 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Malonowski, Bronislaw. “Introducció: objecte, mètode i abast d’aquesta investigació”
Perquè és útil i què aporta l’observació participant a la qualitat de les descripcions i de la comprensió de lesrealitats observades?
L'aportació de Malinowski sosten que l'antropòleg ha de participar de la vida dels nadius per saber com pensen i actuen.
Per mitjà de la "observació participant", l'etnògrafno només pot compartir el seu món, sinó que fins i tot pot saber coses que ells mai sabràn de si mateixos. Així doncs la figura de l'etnògraf s’entèn com la persona capaç d’integrarse en culturesindigenes mitjançant la convivència diària i compartint costums i tradicions. Des d’aquest estat d’integració resulta molt més senzilla la investigació basant-se en els principis de l’empatia, així com laconvivència també afavoreix la recollida de dades a un nivell més profund que un simple viatger o missioner que hi poden dedicar part del seu temps però després s’en tornen als seus estils de vidaoccidentals. Aquesta és la part més interessant de la obdervació participant, la que fa referència a la recollida de dades referents al comportament, religió, tradicions, reaccions davant els successosde la vida diària de les persones que viuen a la comunitat,etc, ja que permet elaborar analisis més complets i empírics que aquells que només es dediquen a recollir dades estadístiques i geogràfiquesque per descomptat tenen la seva importància i podem també treure’n conclusions però mai ens permetran coneixer la forma de pensar (entes com a forma d’interpretar les coses) de les persones integrantsd’una cultura.
Conviure amb aquelles persones que formen part d’una cultura diferent a la d’un mateix, i el que és més important viure la seva cultura ajuda a obrir i adoptar nous punts de vista quesens dubte són imprescindibles per poder fer un anàlisi el més objectiu possible sense jutjar des de punts de vista erronis i massa etnocentristes, el que permet desenvolupar una capacitat...
tracking img