Max weber

Páginas: 25 (6200 palabras) Publicado: 6 de marzo de 2011
45

Las categorías de lo histórico en la sociología de Max Weber

1.

Introducción

1 presente artícu luí íntetitti neecumís— ti-cnt- itt tetcrítu weber¡tuiutt tic icí luisítí— nc-tu Ba¡ci este letra. lítuecuuíccs referencia tu tu serie cíe etí tegcurítus cccii q cíe Weluer cípertí cuí el ncgist mcc. enlcccjuíe y eltubonacióuí tedniccu del untuceritu 1 lii stc$ miecu. Ncc se u rtícuí, pcir ttu mí tcc, cte mccccííst rut ir cutítu fil cuscí i’ítu cíe itt luis Icí nití, iii si qníieu-ti tutu ~urcugm’a e vci 1 tít i ‘u’c~ sc urtí tti de pci muí ti uucn ele mtuuíificstcc la nescul ciciótí cinte Weben citn tui p nccb 1cm a dc ltu reítíci tu mu e mitre 1ci 1c’igiecc y Inc ¡u i stc’u rieti, cuí t re itt 1cc aiea tic 1tus cie ííc-itu 5 Ii istomu— ecu-cuicurtíles y los lun u e-i íuios dc 1tu vi citu Iii stórieti. E-sta m’escílucióuu ecuuístit tu ve el miuturecí cuutegci— rial prescuite en tcucla.s sus uiuvcsttgttcicitics cin pínictus ccuuicncttts, cinte se lítuce explícitcu cuí Lo t’¡i(U Jircc/c’s/r.t¡i¡c’ x’ e/ c’.s¡4nitu u/ud u’opi¡ulismno (cuí tíelela mute, Iii’> htíeia 1904, ccli rtí cíe Wcben it tu si el ci imiteníinettudtt, pi-ecltu ni iii tuuute mííeuí te, ccciii ci cmtutuu cccría cíe la rtíci ti— uualiu~tieióui cuí Itu iíistcíniuí. Ltu pnimertí temuttítivtí cuí esle sen ticicí típtírece ya cii su bieigrttfí’cí. ecíya ticitccutt. Mturititíuie Weben. uícctccriuíííueuíte iuuflníicluu pcun 1 aspers. lítice ni itt clescni pcióíí del prcucescu luis tc’urieti cíe ruicicí itt líxtí e-i dii cmiiive ustí1 q cíe ven— telírtí ría itt cílurtí cíe su una nielcí. Sculure esttílutíse se u ti t nti ttíci ti luciste riel nnetite cdc reccímu st mm ir itt filcíscífítí webe mitu tutu ele 1 ti lii si tun tu. iítiei e ud ci etuscu cciii iscí de cus uínuníerccscís pttstu es. suulíne ucuticí de snus textcus tiuctcicitulc’igíeccs, cuí Icus e]cic Welucn muic— gtí la posi u lidtucí cíe enecítí ti-tun ciiitu liiccscu fítí cíe itt luis í tutití cietí t ¡fietí iii cuí le preseuí luíluje Li íítu pncielua tic estí tícuin cid iuu terpucte ti va ¡utuede verse en el si cci ictí te textcí esenitcc ci iez tulícís dcspcíés de ítí tu cuente cíe Weber:
— —

Javier Rodríguez

el icí ¡íd dc cíe itt sccci ci icígícu cíe Ni tíx Webe se emuccuctí trtt, etiuiucí sci tuitís iurcclcindcc pníuucm— ~ui ordemítíd ci r. cutí tu tesis Iii císcuficcí—luísi cirieti: cc itt tesis cíe laprccgresivtí nttcioiialízaeíóti cíe ucucí cus icus terretí cus cíe iti vidtu ccii t ni rut 1 “mc’ í’c>r 1951:132).
dii
(U

Ma’ Weher

Hciv cii cila. sin cmii bccrgcí. se lítí suifisticaelcí niuclící itt rcceccnst rucetón cje ese prcucestu tic rtu— ci cintí 1 iztícic’íu, s ictucíci itís i uu te np nc t tuci cutíes cíe Mccuiiuuiseui y Sc-iulcuciítcr las que gcuzauu de unttycir vigeuícití. (‘cutí ellas.pcun , 71-/cic/u’/r/ ( 1i1i. 45—tc~ )

46 uit ero/ucíonus-mru íiiinuflt//is¡ a (Sehí uclíter 1979: 12—13) desprovisto de carácter inmanente. La tesis de la nacionalización progresiva es reformultuda cmi términos de una historia súíu’ial dc Occidente que no se presenta como la única pccsible, sincí comcc el resumintielcí tic untí scieccic’un adaptativa dc diferentes pnincipicus estructurales deámbito socio-cultural. En esta selección, la racícunalidací se lía mostrado victoriosa en cuanto principio estructural más adecuado para esttíbiliztír órdenes scucio—cuult urtules clccttudcus de un grado creciente de capacidad de dominio racional del mundo: de ahí que el racionalismo cuecidental sea un rac’ionalisnuo tic’ la u/onzitíau’ión de/ ¡nu¡udo. y no de la adaptación al ni uuíd ci ci delret:líazo dci mismo. Para N’lomnisen la obra de Weber es deodora de una perspectiva histórica universal que Weber condensa en sos conceptos analiticcus. Ahí reside su fuerza espiritural y scu actutalidad. Esta perspectiva tiene como eje la dieottunuía entre canmsuíítc y rticiontiiidad formuítU. Es. si se qcmiere, cuna refcurm cultucióii de tu vieja 1 tuchtí en— tre el caos y ci orden, icí...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Max weber
  • Max weber
  • Max weber
  • Max Weber
  • max weber
  • max weber
  • Max Weber
  • Max weber

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS