Memòria pràctiques monitor lleure

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4108 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INDEX

1.- INTRODUCCIÓ. Visió general de les pràctiques ...................................................................................................2

2.- ANÀLISI DE LA ENTITAT ORGANITZADORA.
2.1.- Projecte educatiu de l'entitat................................................................................................................................2
2.2.- Aspectesfuncionals de l'entitat.............................................................................................................................2
2.3.- Aspectes personals...............................................................................................................................................4
2.4.- Aspectesmaterials................................................................................................................................................5

3.- INFLUÈNCIA DEL MEDI EN LA PRÀCTICA EDUCATIVA.
3.1.- Aspectes demogràfics, socioeconòmics i socioculturals de la zona.....................................................................6
3.2.- possibles mancances socials del medi d'origen delsinfants................................................................................7

4.- OBSERVACIÓ INICIAL DEL GRUP D'INFANTS.
4.1.- Característiques significatives dels infants...........................................................................................................7
4.1.1.- Edat i nombre delsinfants..........................................................................................................................7
4.1.2.- Principals característiques socials, econòmiques i culturals del grup.........................................................7
4.2.- Tipus de relacions que s'estableixen entre els infants a l'inici de l'activitat educativa..........................................8

5.- PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS.
5.1.- Objectius educatius generals i específics de tot el període depràctiques...........................................................8
5.2.- Programació prèvia..............................................................................................................................................8
5.3.- Planteigd'activitats..............................................................................................................................................9
5.4.- Organització de l'equip de monitors durant l'activitat educativa...........................................................................9

6.- REVISIÓ DE TOT EL PERIODE DE PRÀCTIQUES.
6.1.- Grau d'assoliment dels objectius específics de tot el període de pràctiques........................................................10
6.2.- Valoració del funcionamentdel grup d'infants...................................................................................................... 11
6.3.- Valoració del funcionament de l'equip de monitors durant les pràctiques............................................................ 11

7.- DISSENY, APLICACIÓ I AVALUACIÓ D'UNA ACTIVITAT INNOVADORA.
7.1.- Fitxa tècnica del'activitat..................................................................................................................................... 12
7.2.- Objectius educatius específics de l'activitat......................................................................................................... 12
7.3.- Descripció detallada del'activitat......................................................................................................................... 12
7.4.- Avaluació de l'activitat amb el grup d'infants........................................................................................................ 13
7.5.- Avaluació de l'activitat amb l'equip de monitors....................................................................................................13

8.- ANNEXOS. Annex 1, 2,...
tracking img