Mercadona factura un 15% més el 2007, fins als 13.986 milions d’euros

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (921 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
MERCADONA FACTURA UN 15% MÉS EL 2007, FINS ALS 13.986 MILIONS D’EUROS

• Amb uns beneficis nets de 336 milions d’euros, que representen un 2,6% de la xifra de vendes, ha repartit entre elstreballadors més de 160 milions d’euros.
• El 2007 va crear 3.000 nous llocs de treball fix, que fan pujar el total de la plantilla a 60.000 treballadors.
• L’increment acumulat de laproductivitat de la companyia, els dos darrers anys, ha assolit el 20%.

València, 6 de març del 2008
Mercadona ha facturat 13.986 milions d’euros el 2007, xifra que representa un creixement del 15% respectede l’exercici anterior i que s’ha assolit gràcies a les noves obertures de botigues dutes a terme per la companyia tot al llarg de l’any i a l’evolució de les vendes en superfície comparable. Enaquest exercici la companyia ha obtingut uns beneficis després d’impostos de 336 milions d’euros, xifra que representa un 2,6% de les vendes de la companyia. Com a conseqüència d’haver assolit les fitesmarcades, la companyia ha repartit entre els treballadors, en concepte de prima per objectius, la quantitat de 160 milions d’euros. Aquesta xifra significa que de cada 4 euros de riquesa generats perMercadona el 2007, 1 euro s’ha repartit entre els treballadors (TAULA 1).
Durant aquest dotze mesos, la companyia ha mantingut el compromís en la creació d’ocupació estable, tot incorporant a laplantilla més de 3.000 persones, totes amb contracte fix, fet que eleva el total de la plantilla a 60.000 treballadors. Igualment, d’acord amb la política de foment de l’ocupació de qualitat i de laconciliació de la vida laboral i familiar, cal destacar que més de 3.700 treballadores s’han beneficiat de la possibilitat d’ampliar un mes més el seu permís maternal. Aquesta dada demostra l’encert d’unmodel laboral basat en l’estabilitat i en iniciatives que aposten per la conciliació família-treball, tal com reflecteix el fet que a Mercadona el percentatge de dones que decideixen ser mares, un...
tracking img