Missatges subliminals

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2198 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCCIÓ:
El treball de psicologia, aquet trimestre orientat a qualsevol trastorn a escollir va sobre la dislèxia, un trastorn que afecta a gran part de la població.
Vaig triar aquest tema perquè crec que és molt interessant i gairebé ningú sap exactament de que tracta i quines en son les característiques, encara que és abundant al nostre entorn.
A més, havíem d’escollir un trastorn ambel qual poguéssim fer un anàlisi “pràctic”, un apartat explicant el cas d’alguna persona. Per sort, jo que comptat amb aquesta ajuda al tenir diversos membres de la família que pateixen dislèxia (associada al TDA) per tant el treball ha estat més dinàmic i fàcil.

LA DISLÈXIA
La dislèxia és una deficiència de la lectura, l'escriptura i l'aprenentatge. És causada per l’alteració de les zonescerebrals que controlen el llenguatge. Afecta a un 5% dels nens de 7 a 9 anys, sobretot homes. Se li atribueix una base genètica i no està relacionada amb la intel·ligència. 
Les seves manifestacions són molt variades i dependran de la intensitat del trastorn i de l'edat del nen, perquè es poden afectar funcions relacionades amb la memòria, el vocabulari, les àrees motrius i la parla. Fins i tot enl'etapa preescolar es poden observar les deficiències significatives en el llenguatge, la motricitat, la percepció i la manca de maduresa en general, per la qual cosa, sabent que no es cura només amb el pas del temps, es requereix un diagnòstic precoç per ajudar el nen oportunament. Per això, els pares i els professors no han de dubtar a consultar al pediatre davant les primeres sospites dedislèxia. 
A la dislèxia acostumen a associar-se diferents trastorns de la conducta com el TDA, TDAH, nerviosisme, actituds regressives, agressivitat, depressió, poca capacitat d’atenció, baixa autoestima, etc.

Per què es produeix? 
Per entendre què passa al cervell d'un nen amb dislèxia, convé explicar de manera senzilla com funciona aquest i com es porta a terme el procés de la lectura: 
Elcervell humà està format per dos hemisferis, dret i esquerre, que es comuniquen entre si. Cada hemisferi està especialitzat en certes funcions. L'hemisferi esquerre s'ocupa dels processos del llenguatge, mentre que el dret s'especialitza en la informació visual i espacial. A més, no funcionen exactament de la mateixa manera, sinó que l'hemisferi esquerre processa la informació seqüencialment, és a dir,unes dades després d'altres, mentre que el dret ho fa simultàniament, és a dir, moltes dades a la vegada. En llegir, es combinen els dos tipus d'estratègies en el maneig de la informació per ambdós hemisferis. Però en els nens dislèxics, es produeix una disfunció, un error a l'hemisferi esquerre i es veu afectada la velocitat de processament de la informació, la qual cosa incapacita el nen perprocessar canvis ràpids d'estímuls o successions, tant en l'àrea visual com auditiva. 
Conèixer quina és l’alteració concreta que causa la dislèxia és més difícil. Actualment, els estudis es centren en la relació existent entre el llenguatge parlat i l'escrit, intentant comprendre la relació pronunciació-escriptura i l'automatització durant la lectura. Pot ser que no hi hagi una única alteració sinódiverses, per tant es parla de diversos tipus de dislèxia. 
Classes de dislèxia:
* Trastorns de descodificació o dislèxia especifica:
- Visual: afecta a l’àrea de lectura, tant en velocitat com en comprensió.
- Auditiva: mostra dificultats en la comprensió del llenguatge oral.
* Trastorns de codificació:
* Disfàsia: presenta dificultats en l’expressió del llenguatgeverbal.
* Disortografia: implica alteracions aberrants de l’escriptura ja sigui simbòlica o motora.
* Disgrafia: afecta a l’àrea de dibuix.
* Discalcúlia: fa referència a l’escriptura dels nombres.

Quins són els símptomes? 
La dislèxia és un trastorn específic de l'aprenentatge, de manera que els símptomes canvien a mesura que el nen creix o evoluciona. Des de l'etapa preescolar és...