Nom de l’activitat: el missatge del rostre

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (518 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
NOM DE L’ACTIVITAT: EL MISSATGE DEL ROSTRE
Objectiu:
Comprovar com la imatge física de l’ interlocutor condiciona les comunicacions interpersonals.
Veure com ens comuniquem a traves de lesexpressions.
Veure com moltes de les nostres expressions tenen sentit d’acord amb la situació i experiències particulars de les persones.

Continguts:
La comunicació la realitzem a traves delnostre cos, en aquest cas la cara.
Les expressions poden ser interpretades de diferent manera i aquesta interpretació que cada un fa es relaciona amb la seva vida personal.
Les comunicacionsinterpersonals estan molt condicionades per la manera com un percep la imatge del seu interlocutor
Els trets facials ens indiquen l’estat d’ànim del nostre, així com el caràcter.

Tenim un conjunt dedibuixos de cares amb diferents gestos i una llista de actituds o de caràcters que em de relacionar amb les cares.

Descripció:
En grups de 3 o 4 qualifiquem els rostres aplicant alguna característica ales seves expressions.
Cada grup decideix quina actitud s’hauria de prendre per establir una comunicació amb cinc dels rostres representats.
I cada participant, de manera individual, tria el rostreque mes se li assembla.

Trets de caràcter que es poden donar o no:

• Extravertit - introvertit
• Retret - expansiu
• Intel•ligent - babau
• Alegre - trist
• Simpàtic - antipàtic
• Bo -dolent
• Enèrgic - tou
• Dominant - submís
• Franc - reservat
• Confiat - desconfiat
• Orgullós - senzill
• Segur - insegur
• Egoista - generós
• Atent - distret
• Moral - immoral
• Sociable -insociable


Nosaltres els hem relacionat de la següent manera:


1 senzill
2 avorrit
3 antipàtic
4 babau
5 orgullós
6 distret
7 dolent
8 insegur
9 tímid
10 bo
11 reservat
12trist
13 immoral
14 dominant
15 tou
16 desconfiat

Quina actitud s’hauria de prendre per establir una comunicació amb cinc dels rostres representats
(6, 11, 12, 14, 16)
Amb el 6 que és...
tracking img