Mitocondris

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (748 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Mitocondris:
Estructura:
- Presenten membrana doble: la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna.
- Presenten replecs interns, anomenats crestes mitocondrials.
-Presenta matriu mitocondrial, la qual es l’espai delimitat per la membrana interna.
- Dins d’aquesta matriu trobem un medi intern ric en enzims i en el qual tenen lloc un gran nombre de reaccionsbioquímiques. En aquesta cambra trobem ribosomes mitocondrials, molècules de DNA mitocondrial.
- Presenta un espai intermembranós que és l’espai existent entre les dues membranes, que es caracteritza pertenir un contingut semblant al del citosol.
Funcions:
- Obtenir energia mitjançant la respiració cel•lular, procés d’oxidació en el qual intervenen uns enzims anomenats ATPsintetases que permetenguardar l’energia alliberada en els enllaços químics de les molècules d’ATP.
- La membrana mitocondrial conté proteïnes transmembranoses que actuen com a canals de penetració de substàncies presents alcitosol.
- Els replecs n’incrementen la superfície i , per tant, la capacitat amortidora. Impermeable i conté les proteïnes que permeten dur a terme la respiració mitocondrial.
- A la matriumitocondrial hi ha u medi ric en enzims on tenen lloc un gran nombre de reaccions bioquímiques.
- L’activitat més important és la respiració cel•lular. Cicle de Krebs (matriu mitocondrial) i cadenarespiratòria (que es produeix a la membrana interna.

Cloroplasts:
Estructura:
- Contenen el pigment fotosintètic clorofil•la, color verd.
- Presenten una coberta constituïda per una doble membrana:o Una membrana plastidial externa, molt permeable.
o Una membrana plastidial interna, gairebé impermeable.
- A l’interior del cloroplast, delimitada per la membrana plastidial interna, l’estroma:o DNA plastidial.
o Plastoribosomes ≠ ribosomes del citoplasma i dels mitoribosomes del mitocondris.
o Inclusions de grans de midó i les inclusions lipídiques.
o Immersos: [sàculs aplanats...
tracking img