Model d'organitzacio cultural

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 99 (24680 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
ESTUDIS D’HUMANITATS I DE FILOLOGIA

CURS ACADÈMIC 2009-2010
.

 Model d’organització cultural:
Museu Egipci de Barcelona -Fundació Arqueològica Clos

CARLES SANJAUME MAS
Humanitats
Treball final de Carrera
Universitat Oberta de Catalunya
Tutor: Isona Admetlla Font
Data: 21/06/2010

Gràcies a tots aquells que m’han ajudat i han atès lesmeves consultes per tirar endavant aquest projecte.
Moltes gràcies a tots.

 ÍNDEX
Capítol 1. INTRODUCCIÓ……………………………………………………………………………………………………..4
Capítol 2. OBJECTIUS…………………………………………………………………………………………………………..8
Capítol 3. METODOLOGIA…………………………………………………………………………………………………...9
Capítol 4. ESTAT DE LA QÜESTIÓ………………………………………………………………………………………..10
Capítol 5. BREU INTRODUCCIÓ DEL TEMA MUSEU:TESTIMONIS DEL PASSAT ....................15
1. El terme, el concepte i la definició de la paraula museu...................................................16
2. La evolució històrica del museu........................................................................................18
Capítol 6. COS DEL TREBALL . MODEL D’ORGANITZACIÓ CULTURAL: MUSEU EGIPCI DE
BARCELONA -FUNDACIÓARQUEOLÒGICA CLOS-..................................................................22
1. Estratègia del museu……………….……………………………………………………………………………..…......23
1.1. Missió, Visió i Valors………………………………………………………………………………………………….......23
2.Anàlisi interna del museu...................................................................................................26
2.1. Estructuraorganitzativa…………………………………………………………………………………………………..26
2.2. Cartera de productes i serveis.………………………………………………………………………………………..34
2.3. Màrqueting .…………………………………………………………………………………………………………...........46
a) Imatge i posicionament.…………………………………………………………………………………………………….46
b) Preus i Promocions…………………………………………………………………………………………………………….48
c) Estratègia de comunicació..……………………………………………………………………………………………….50
d)Pàginaweb..............................................................................................................................56
2.4. Finançament.........................................................................................................................58
2.5. Estratègia de control............................................................................................................61
3. Anàlisi Externa delmuseu……………………………………………………………………………………………….64
3.1. Anàlisi dels consumidors......................................................................................................65
a) Segments de mercat – Qui són?.............................................................................................65
b) Perfil del consumidor – Comsón?..........................................................................................66
3.2. Anàlisi de la competència....................................................................................................68
3.3.Anàlisi de l’entorn – Mètode PEST……………………………………………………………………………….....73
a) Factors politico-legals:……………………………………………………………………………………………………….74
b) Factors econòmics:…………………………………………………………………………………………………………....75
c) Factors socioculturals idemogràfics:………………………………………………………………………………….76
d) Factors tecnològics :……………………………………………………………………………………….....................77
Capítol 7.Diagnòstic de la competència del museu – DAFO………………………………………………79
Capítol 8. CONCLUSIONS……………………………………………………………………………………………….......83
Capítol 9. NOTES BIBLIOGRÀFIQUES......................................................................................86
Capítol 10.ÍNDEXD’IL•LUSTRACIONS………………………………………………………………………………......87
Capítol 11. BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………………………….........88

 Capítol 1. INTRODUCCIÓ

Sempre que viatjo arreu del món visito un parell de museus per conèixer la història de la ciutat, del país, les seves obres artístiques... per a mi, això, és una passió . Sempre...
tracking img