Models conceptuals de l' ifermeria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1732 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Qui és l’autora del Model Conceptual?

L’autora del Model Conceptual és Hildegard I. Peplau. Va néixer l’ 1 de setembre del 1909 en Readin, Pensylvania.
En primer lloc, Peplau va començar els seus estudis d’ infermeria en l’escola d’infermeria de Pensylvania. Va rebre un Bachelor of Arts en psicologia interpersonal en 1943 i un Màster en infermeria psiquiàtrica en 1947. Peplau vaintroduir el concepte de la pràctica d’ infermera avançada, on la seva contribució més rellevant per a la ciència va ser el desenvolupament de la teoria dels relacions interpersonals. Aquesta, centra la seva atenció entre l’infermera i el pacient, on l’ha de veure com un company pel procés. A més, mostra una gran comprensió sobre l’enfermetat i la mort per les seves experiències del’epidèmia de grip. Més endavant , va crear el primer programa de postgrau per la preparació d’especialistes clíniques en infermeria psiquiàtrica. Seguidament, va continuar treballant com a professora visitant a la universitat de Lovania , Bèlgica on va ajudar a establir la primer programa de llicenciatura d’ infermeria d’Europa. A continuació, al 1994 va ingressar a American Academyof Nursing Living Legends Hall of Fame. Peplau va continuar donant classes i a més, va presentar la seva obra per Estats Units, Canadà, Àfrica i Sud-Amèrica. És conegut que, el llibre de Field, presentava la teoria de Peplau i el mètode d’ investigació en psicologia tal i com és va desenvolupar del 1948 fins al 1974.
Finalment, Peplau va morir el 17 de març de 1999, als 89 anys aCalifòrnia.

2. Quins escrits, articles o llibres, més rellevant es coneixen?

Hidelgarde Peplau va dirigir la revista “ Perspectivas de los cuidados psiquiatricos”.
La doctora va editar “The psychoterapy of Hidelgarde Peplau“ una teoria sobre la psicoteràpia i finalment va escriure el llibre “ Relacions Interpersonals en infermeria ”.
Relacions interpersonals en infermeria: al 1952 publica el seumodel en el que integra les teories psicoanalítiques, l’aprenentatge social, la motivació humana i el desenvolupament de la personalitat. Amb aquesta obra, ofereix una definició de la infermeria en la que destaca el procés interpersonal, al que defineix com Terapèutic, i en la que resalta la influencia de la seva personalitat en l'aprenentatge
Segons Peplau la salut consta de condicionsinterpersonals i psicològiques que interactuen. És promoguda a través del PROCÉS INTERPERSONAL basa el seu model en la infermeria psicodinàmica, que consisteix en ser capaç d’entendre la pròpia conducta per ajudar a altres persones a identificar quines són les seves
dificultats i aplicar els principis sobre les relacions humanes els problemes que sorgeixen en qualsevol nivell d’experiència.
Hidelgarde Peplauha escrit quatre frases per conceptualitzar el procés de interrelació personal
- Orientació
- Identificació
- Aprofitament
- Resolució
Amb aquesta va produir un gran impacte, probablement va ser la primera que va desenvolupar un model teòric utilitzant coneixements extrets de la ciència del comportament.

3. Com defineix l’autora els conceptes de: persona, entorn, salut i cuidar.?-Tenint en compte que en el desenvolupament de la seva teoria ha sigut fonamental la influencia rebuda de la psicologia, Peplau defineix d’aquesta manera...

... - Concepte de persona: Individu únic en desenvolupament, compost de característiques i necessitats bioquímiques, físiques i psicològiques que es manté en una situació d’equilibri inestable. Aquet organisme en desenvolupament, s’esforçaper reduir la ansietat provocada per les seves necessitats.

... - Concepte d’entorn: Reconeix com entorn el context cultural, els valors i l’àmbit físic que envolta a la persona. Aspectes humans, que en el mon de la infermeria, s’han de tenir sempre en compte a l’hora d’interactuar amb les persones a cuidar (procés interpersonal).
L’autora no va tractar les possibles influencies...
tracking img