Models de constitució

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (663 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
La professora interina de dret constitucional Esther González Hernández de la universitat rei Juan Carlos (Mostoles, Madrid) ens fa un breu recull de les idees principals dels tres grans models deconstitució, les seves diferencies, el context històric, la interdependència i la influencia d’una primera constitució com va ser l’anglesa sobre la resta. El text que ens exposa l’autora no és un textjurídic, però aporta en el seu relat tot un seguit de textos jurídics que van propiciar el desenvolupament dels processos constitucionals que hem llegit i que tot seguit desglossaré.
El procésconstituent angles va ser un procés molt llarg i lent, amb canvis graduals però constants, diguem que es basa en l’evolució de les seves institucions sense trencar directament amb les anteriors, així quepodríem dir que la monarquia evoluciona cap al constitucionalisme acompanyat sempre pel consell (witan) que acabarà transformant-se en la cambra dels “lores i dels comuns” i finalment en el parlament,aquest procés no va ser un procés revolucionari de trencament amb el passat com pot ser el moviment constitucionalista francès, sinó que va ser un procés marcat per la tradició i els costums del poblebritànic, acompanyat de moviments revolucionaris típics d’una època de canvi d’un estat feudal a un estat mes liberal.
El procés constitucionalista britànic podríem dir que comença durant el regnatde Guillem I, rei que governava de forma impersonal i controlada ja per un consell de magnats, que potser va ser la primera forma de control del poder reial i de separació de poders, doncs al conselltambé se li atorgaven les funcions de tribunal superior de justícia, aquest consell estava format per noblesa i alts comandaments militars que estaven obligats per la llei i el costum a consentir olimitar el poder del rei, no obstant això el rei podia actuar unilateralment degut a la influencia que exercia des de la seva posició privilegiada. El següent esglaó constitucional que es va pujar va...
tracking img