Modernisme

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (347 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
El Modernisme va ser un moviment cultural produït a Occident a la fi del segle XIX i al començament del segle XX. El modernisme es coneix a d'altres països com a Art Nouveau (a França ia Bèlgica), Modern Style (a Anglaterra),Tiffany (a EUA) Jugendstil (a Alemanya), Sezessionstil o Wiener Sezession (a Àustria), Style 1900, Style Noville, Florale, Stile Liberty (a Itàlia). En art, tot i quea Catalunya té un sentit molt més ampli (vegeu modernisme català), va tenir incidència sobretot en l'arquitectura i les arts decoratives. Si bé existeix certa relació que els fa reconeixibles com a part delmateix corrent, en cada país el seu desenvolupament es va expressar amb característiques distintives.

Les característiques que —en general— permeten reconèixer l'Art Nouveau decoratiu pròpiament ditsón:

▪ La inspiració en la naturalesa i l'ús profús d'elements d'origen natural però amb preferència en els vegetals.
▪ L'ús de la línia corbada i l'asimetria. Art déco, que alguns confonen ambl'Art Nouveau.
▪ Hi ha també una tendència a la estilització dels motius, sent menys freqüent la representació estrictament realista d'aquests.
▪ Una forta tendència a l'ús d'imatges femenines, lesquals es mostren en actituds delicades i gràcils, amb un aprofitament generós de les ones en els cabells i els plecs de les vestimentes.
▪ Una actitud tendent a la sensualitat i al complanyimentdels sentits, amb una picada d'ullet cap a l'eròtic en alguns casos.
▪ La llibertat en l'ús de motius de tipus exòtic, siguin aquests de pura fantasia o amb inspiració en diferents cultures llunyanes oantigues (Japó,antic Egipte, la cultura clàssica grecoromana).
▪ L'aplicació envolupant del motiu prenent alguna de les característiques anteriorment esmentades en contraposició amb lescaracterístiques habituals de l'objecte a decorar. Això es pot observar en l'aplicació en el mobiliari, en arquitectura, en els cartells o pòsters promocionals o en objectes d'ús quotidià on l'element...
tracking img