Morfologia urbana

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (893 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Els carrers són l’element clau que organitza els barris i dóna forma a la ciutat. Mitjançant els plànols podem analitzar la forma o la morfologia urbana d’una ciutat I saber la seva evolucióhistòrica i la seva situació actual.

Emplaçament i localització

L’emplaçament és el lloc físic concret on es troba una ciutat. El seu assentament depèn de la topografia del terreny i de la funció per ala qual va ser creada.

La localització d’una ciutat és la seva situació respecte a d’altres llocs. La situació està relacionada amb la funció que exerceix sobre el seu entorn geogràfic.

Tipus deplànols.

Les pràctiques urbanístiques modifiquen les necessitats dels habitants(milloren els mitjans de transport, canvien les preferències artístiques i estètiques, evolucionen les ideologiespolítiques i socials). Casa plànol i casa entramat urbà acostumen a ser representatius d’una època concreta.

Plànol irregular

Al món occidental aquest tipus de plànol coincideix amb la part antiga deles ciutats i fa referència a la ciutat preindustrial d’origen romà o medieval.

La delimitació marcada amb les muralles feia que s’aprofités tot l’espai interior possible, morfològicament elresultat era un conjunt caòtic d’edificis alt i sense cap ordre determinat, carrers estrets i irregulars amb un traçat tortuós, sense planificar i sense ordre aparent, sovint resseguint les condicions deterrenys com turons o rius. Ciutat espanyoles que conserven el perímetre emmurallat medieval: Lugo, Càceres, Granada, Àvila, etc.

Els carrers s’han adaptat a les exigències modernes del trànsit iuna part dels habitatges s’han remodelat i s’han proveït dels serveis indispensables. Els sectors monumentals es converteixen en barris museu per als turistes i per als seus pocs residents.

Plànolradiocèntric

A vegades la centralitat d’un edifici o d’un monument històric arriba a condicionar la forma d’ordenació del plànol d’una ciutat o barri. Des d’aquest punt central parteixen carrers...