Motivacion del personal sanitario

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 42 (10281 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Motivació de personal sanitaricol·lectiva en l’àmbit de les relacions 2009 Gestió del la negociació per evitar la fuga de professionals laborals

MOTIVACIÓ DEL PERSONAL SANITARI PER EVITAR LA FUGA DE PROFESSIONALS

Empar Aguilar Sánchez Margarida Guinó Royo Alfredo Jiménez Espin Carmen Naranjo Peña

2009

1

Barcelona, 17 de juny del 2009

Motivació del personal sanitari per evitarla fuga de professionals

2009

“Dècades d’anèmia en formació, remuneració, condicions de treball i gestió de professionals han provocat una greu manca de personal amb coneixements clau i un nivell creixent de canvis professionals, jubilacions anticipades i migracions nacionals ( a àrees urbanes) i internacionals (a països rics).”

2

Tim Evans, alt funcionari de la OMS

Motivació delpersonal sanitari per evitar la fuga de professionals

2009

ÍNDEX
1.- INTRODUCCIÓ........................................................................5 2.- SANITAT I MACROECONOMIA.............................................13 3.- SITUACIÓ ACTUAL DEL PERSONAL SANITARI.................17 4.- PROBLEMES DEL PERSONAL SANITARI...........................21 5.- MESURESD’ACTUACIÓ........................................................33
5.1 Incentivació y motivació de los professionals sanitaris.........33 5.1.1.- Incentius organitzatius i jeràrquics...........................33 5.1.2.- Valors, ideologia, codis de conducta, etc.................37 5.1.3.- Sistema d´ autogestió..................................................40 5.1.4.- Incentiusformals..........................................................42 5.2.- Planificació dels recursos humans..........................................43 5.2.1.- El desenvolupament i la gestió...................................44

3

Motivació del personal sanitari per evitar la fuga de professionals

2009

6.- CONCLUSIONS.......................................................................47 7. ANEXOS…………………………………………………………….50 8.-BIBLIOGRAFIA........................................................................58

4

Motivació del personal sanitari per evitar la fuga de professionals

2009

1.- INTRODUCCIÓ
La motivació ha estat definida com: “El conjunt de raons que expliquen els actes d’un individu”. La paraula designa una força motriu: psicològica en aquest cas. El seu mecanisme d’acció el formen: els sistemesd’impulsos, necessitats, interessos, pensaments, propòsits, inquietuds, aspiracions y desitjos que mouen a les persones a actuar d’una determinada manera. Existeixen varies teories motivacionals en funció de les necessitats del individu. El quadre següent compara les més importants. MASLOW
Necessitats Fisiològiques i de Seguretat (materials i impersonals)

ALDERFER
Necessitats d´ existènciaMCCLELLAND
Poder

HERZBERG
Condicions de treball Salaris Supervisió

Necessitats d´ afiliació, amor i socials Necessitats d´ autoestimació (retroalimentació i activitats que es confirmen a si mateixes) Autorealització

Necessitats de relació

Afiliació

Companys de treball

Necessitats de creixement

Èxit

Reconeixement Responsabilitat de progrés Interès del treball

Com espot apreciar totes detecten necessitats d’existència tant fisiològiques com de seguretat o poder, de relació: com ara l’amor, amistat i socials i d’autoestimació o autorealització: com per exemple el reconeixement, aconseguir una fita, etc.

5

Motivació del personal sanitari per evitar la fuga de professionals

2009

La motivació està constituïda per tots els factors capaços de provocar,mantenir i dirigir la conducta cap a un objectiu. Avui en dia és un element important en l’administració de personal i és necessari conèixer-lo o millor dit dominar-lo, sols així la empresa estarà en condicions de formar una cultura organitzacional sòlida i de confiança. La motivació també és considerada com l’ impuls que condueix a una persona a escollir i realitzar una acció entre aquelles...
tracking img