Nada

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1024 palabras )
  • Descarga(s) : 20
  • Publicado : 9 de diciembre de 2009
Leer documento completo
Vista previa del texto
Instruccions de la Prova d’Avaluació Continuada -1

Context i percepció

L'objectiu d’aquesta PAC consisteix en demostrar que la percepció és molt més que la simple captació d'informació. Implica, especialment, un reconeixement dels estímuls i la atribució a aquests estímuls d'un significat o sentit. Per tant, és palès que darrera d’aquest procés perceptiu hi ha un ampli ventall de processoscognitius subjacents implicats, entre els quals estan entre d’altres, els processos de memòria, els aprenentatges previs, les expectatives, els interessos, l'estat d'activació de l'organisme o l’estat emocional.

L'operativa d'aquesta PAC consisteix en una petita i divertida prova empírica, en la qual vosaltres fareu d’autèntics investigadors!!!, donant, posteriorment, peu a una reflexió(informe de la PAC) que afecta a bona part dels continguts del mòdul.

Els vostres resultats els posareu directament a l'informe que heu de lliurar i els comparareu amb els resultats que es van obtenir en un experiment semblant efectuat a la UAB fa temps.

Veureu que hi ha 3 programes diferents (fets en Power Point) per fer l'experiment, ja que hi ha 3 grups experimentals:

Grup 1- Contextaus

Grup 2- Context rosegadors

Grup 3- Context mixt (aus i rosegadors)

La clau de l'experiment rau en identificar un determinat estímul ambigu (l'estímul H, i en el programa 3 a més d’aquest també hi ha una altra figura, la figura N) què pot ser un pelicà o un conill. Depenent del context previ en que es presenti, es percep d'una o altra manera? Ja m’explicareu...

Hauríeude fer la prova amb un mínim de tres persones diferents per a cadascun dels 3 programes, és a dir, en total 9 subjectes experimentals per a que es pugui observar el fenomen que volem estudiar. Heu de tenir present, que cada persona –subjecte experimental- NOMÉS ha de passar per una situació experimental concreta.

Recordeu que us heu de descarregar els 3 fitxers al vostre disc dur i des d'allàexecutar-los (són arxius autoexecutables de PowerPoint). Si teniu qualsevol problema en la seva execució, si us plau, vegeu al respecte el que diem en Observacions al final d’aquest guió.

Que vagi bé i que gaudiu fent-la!!!

Dades comparatives estudi UAB

En un estudi que vam realitzar amb estudiants de la UAB sobre l’efecte del context sobre el fenomen de la percepció vàrem observar,utilitzant el mateix procediment experimental que heu fet servir vosaltres, els següents resultats:

| |Resultat percepció figura com|Resultat percepció figura com a |Resultat percepció figura com a | |
|Disseny Experimental |a CONILL |PELICÀ |CONILL/PELICÀ |Total subjectes|
| | | |(les dues alhora) | |
|Situació experimental 1 | | | | |
|(Rosegadors) |250 (96,2%) |6 (2,3%)|4 (1,5%) |260 |
|Situació experimental 2 | | | | |
|(Aus) |8 (3,1%) |238 (91,5%) |14 (5,4%) |260 |
|Situació experimental 3| | | | |
|(Rosegadors -aus) |Figura H 98 (37,7%) |Figura H 104 (40%) |Figura H 58 (22,3%) |Fig. H 260 |
| |Figura N 130 (50%) |Figura N 80 (30,8%) |Figura N 50 (19,2%)...
tracking img