Natus

Páginas: 2 (286 palabras) Publicado: 1 de noviembre de 2010
Períodes de semidesintegració
- Carboni 5730 anys ( 70.000 anys
- Potassi 1310 milions anys (100.000 anys
- Urani 4468 milions d’anys (roques més antigues

2.3Estratigrafia
És la ciència que estudia els estrats
Estrats: capes de roca originades pel dipòsit de materials a les conques sedimentàries

Principis de l’estratigrafiaSuperposició: els estrats més profunds són més antics.
Horitzontalitat: els estrats es formen com a capes horitzontals
Continuïtat lateral: els estrats ocupen una àrea geogràficad’extensió variables, i per tant es troben en series de llocs més allunyats.
Relacions encreuades: és més recent al fenomen geològic que el estrat que efecte.
Inclusió: rocaque entra a un estrat es més recent que l’estrat
Actualisme: el processos geològics que han actuat altres èpoques són similars als actuals.

El primer estrat és el A, despréses va formar el B, però després i podria anar la G o la C i llavors la D. Es produeix un plec i després la falla. Entre l’estrat D i E hi ha un període d’erosió, i després la capaE i F es fan horitzontal..

2.4 Escala de temps geològic

Era mesozoica

Era Pre-cambriana
o Arcaica Ara

Era paleozoicaEra cenozoica

Fases Era paleozoica Fases Era mesozoica Fases Era cenozoica
Cambria Triassic Terciari
Ordovicià Jurassic Quaternari
Silurià cretaciCarbonífer
Permía

[pic]
Les roques més antigues 4,2,5 després hi ha el plec i el 7 després s’ha erosionat. El 6 omple els espais del 7 i fica recte. Després es forma el1 i el 8 en principi de horitzontalitat. Després ve el 3 i el 9 hi ha u període d’erosió, llavors ve el 12. Puja la lava (10) i després el 11 surt la lava que erosionarà
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Natus
  • Natus
  • Resum natus
  • Trabajo Natus
  • Deveres Natus
  • natus
  • Natus
  • natus

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS