Objetivos cfgm dependencia català

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (359 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Objectius del Cicle de Dependència
•Recollir i revisar el llistat d’ocupació del centre i llegir el seguiment, per conèixer l’estat dels usuaris i els aspectes rellevants que han passat al centre.•Seguir i dur a terme les tasques assignades d’acord als llistats facilitats pel Responsable de l’equip cuidador.
•Registrar i signar les tasques dutes a terme amb els usuaris al registre d’ABVD i/o alprograma de gestió assistencial.
•Registrar i signar les caigudes dels usuaris
•Escriure diàriament al seguiment les incidències que s’hagin produït referent al centre i als usuaris.
•Controlartotes les incidències o símptomes que afectin als usuaris
•Ajudar a l’usuari per llevar-se, vestir-se i despullar-se.
•Ajudar a l’usuari en la seva higiene personal
•Col•locar les contencions iproteccions prescrites pel metge.
•Verificar i netejar el material dels usuaris .
•Tenir cura de la imatge personal de l’usuari.
•Administrar aliments als usuaris dependents i donar suport en allò queno puguin efectuar per si mateixos, amb la correcta utilització dels mitjans tècnics.
•Assistir als usuaris en els desplaçaments.
•Atenció i prevenció de problemàtiques en l'eliminació. Mantenimenti manipulació de sondes vesicals, col•lectors, bosses de colostomia i altres, sota les indicacions del personal sanitari.
•Prevenció, detecció i tractament de la incontinència urinària i fecal.•Control de la incontinència d'esfínters.
•Realització de canvis posturals i enregistrament d’aquest sota la supervisió del personal d'infermeria.
•Acompanyament dels usuaris en l'etapa terminal•Realització de les tasques postmortem.
•Formalització de la documentació i dels registres de les actuacions efectuades a cada usuari i anotació de les seves observacions respecte a l'estat del mateix.•Col•laboració en la neteja i arranjament de les habitacions segons el pla funcional del centre.
•Fomentar l’autonomia personal dels usuaris.
•Servei dels menjars entre hores (hidratacions,...