Ones sonores

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (618 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Quin tipus d’ona sonora és el so?
El so a través dels gasos i els líquids, es transmet en forma d’ona longitudinal, en canvi, en un
sòlid, es transmet en forma d’ona transversal.

-Explica el seu mecanisme de formació.
Dins de les ones longitudinals, hi trobem un cas particular, les ones del so, aquestes ones, es
compressionen i es dilaten de manera successiva enel medi on es propaguen, això està produït
per el focus del moviment vibratori.

- Busca exemples quotidians d’ones sonores.
Clàxon d’un vehicle, els altaveus de la televisió, el soproduït al vibrar les cordes d’un instrument,
per exemple, una guitarra.

2. Quins són els límits de freqüència de les ones sonores perquè siguin audible per l’orella humana?
Lafreqüència de l’oïda humana varia entre els 20 Hz fins als 20.000 Hz.
Per sota dels 20 Hz, trobem les ones infrasòniques, i per de 20.000 Hz sobre, les ones
ultrasòniques.

- Quina relació hiha entre freqüència i energia?
Segons la relació de Planck, l’energia és igual a la constant de Planck per la freqüència de
l’ona. ( E = h · f )
És a dir, que cada partícula téuna energia proporcional a la freqüència de l’ona.

3. Quin fonament físic té que els indis posessin l’orella a terra per determinar la presència de soldats en el seu territori?
El so espropaga millor a través d’un sòlid perquè les molècules estan més compactes i no tenen
que moure’s gaire per xocar-se una contra l’altre i així transmetre la vibració.

- Indica com varia lavelocitat de propagació del so segons el medi sigui sòlid, líquid o gasos.
La velocitat de propagació del so, és més ràpida la d’un sòlid que la d’un líquid, i alhora la
d’un líquid que lad’un gas. ( líquid > sòlid > gas )
Això es deu, a la separació que hi ha entre les molècules i el seu grau de cohesió.

4. Quines són les qualitats dels sons?
Les qualitats del...
tracking img