Organització política, idh, transports...

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 25 (6065 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
COMENTARI DE LA ORGANITZACIÓ POLÍTICA I TERRITORIAL:

Com la mateixa expressió indica, la divisió territorial és aquella manera que tenen els territoris, ja siguin països, estats, comunitats autònomes o qualsevol regió de organitzar les seves jurisdiccions i de subdividir el seu territori per fer-ne més fàcil la gestió.

Dins d’aquest apartat i per poder analitzar bé aquesta variable, hemrepresentat la divisió dels països en regions, les províncies espanyoles en comarques i les comarques catalanes en municipis.

Comencerem parlant les països, le que té una divisió més simple és Mozambique, que diferencia el seu territori en les zones Nort, Central i Sud. Aquestes zones agrupen dos territoris cadascuna, a excepció de la zona Nord que n’agrupa quatre.

Argentina també divideixel terreny en regions, però aquest país ho fa en set grups; el de Mezopotamia (situat al nord est del país), Noroeste (com el nom indica, al nord oest d’Argentina), Sierras (al sud de Noroeste), Centro (al centre del país), Cuyo (a la frontera oest d’Argentina), Llanua (que es troba a la part centre del país però a la costa est i és on es troba la capital, Buenos Aires) i Patagonia ( que englovatota la regió del sud).

La divisió territorial de Canadà està formada per deu províncies: Yukon Territory, Northwest Territories, British Columbia, Alberta, Nunavut, Saskatchewan, Manioba, Ontario, Quebec, New Brunswick i Nova Scotia.

L’últim dels països a tractar és Itàlia, que subdivideix el territori en 20 regions.

El fet a destacar de la divisió d’aquest país és que en el seuterritori hi ha una una de les regions que formen part de la associació dels Quatre Motors per a Europa; la Llombardia (que veiem representada de color groc i situada al nort d’Itàlia). Aquesta associació està formada per les regions de Roine-Alps, Baden-Württemberg, Catalunya i la Lombradia i agrupa aquestes regions perque són unes de les més dinàmiques d’Europa i vol potenciar-les econòmicament.Quant a la divisió territorial en el marc espanyol, podem veure que les províncies presenten maneres molt variades de subdividir el territori.

La província de A Coruña és la que s’organitza de manera més complexa; el seu territori es divideix en 18 comarques que presenten diferents delegacions cadascuna al seu interior.

Seguidament, València s’ordena en 17 comarques per fer més fàcil lagestió dels recursos. La província de Madrid presenta un gran nombre de subdivisions, totes elles agrupades en 11 comarques.

Sevilla presenta una oganització territorial semblant a la de Madrid, ja que també la formen molts petits municipis que s’engloven en comarques, concretament en 9 de diferents.

Al llarg de la història Espanya ha canviat molt la seva organitzacióterritoral, des dels romans, que dividien en Citerior i Ulterior fins a l’actualitat, passant per la divisió en intendències del 1720 portada a terme per Felip V, les prefactures de Josep Bonaparte de 1810, els itents de regionalitzar la península del segle XIX.

Dins del marc català, hem representat el nom de cadascún dels municipis que formen les comarques. El Barcelonès és un cla exemple de la granquantitat de superfície que ocupa la ciutat de Barcelona, ja que el seu municipi és molt gran. Aquesta comarca també la formen Badalona, Santa Coloma de Gramanet, l’Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià del Besós.

El Baix Ebre està organitzat en 14 municipis, mentre que el Baix Empordà ho està en 36 de unes dimensions més petites, per poder organitzar i gestionar els recursos i les competènciesd’aquesta comarca.

Per últim, Osona es subdivideix en 51 municipis, fet que també facilita la gestió dels recursos que hi ha en aquesta zona. Sobretot quant a la indústria agroalimentària que s’hidesenvolupa

La divisió que hi ha establerta en un país, província o comarca és molt decisiva alhora de portar a terme les decisions, poltítiques o gestions que s’hi han de portar a terme. És per...
tracking img