Origen de la vida

Páginas: 6 (1327 palabras) Publicado: 22 de noviembre de 2011
origen de la vida  
 
 
 


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIÈNCIES
 DEL
 MÓN
  CONTEMPORANI
 


  Andreu
 Ferran
 Ballús
  David
 Fernández
 Belmonte
  Primer
 de
 Batxillerat
 A
 
 Activitat
 3
 del
 blog
  Data d’entrega:
 20.11.2011
 

ÍNDEX
 
 
 

 
  Activitat
 3
 
 pg.
 1-­‐9
 
 
 
  Webgrafia
 
 pg.
 10
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fes
 un treball
 on
 puguis
 demostrar
 la
 validesa
 o
 refutació
 de
 la
 teoria
 de
 l’evolució.
  Evidentment
 hi
 has
 d’adjuntar
 imatges
 i
 proves.
 
  Amb
 la
 teoria
 sobre
 l'origen
 de
 les
 espècies
 de
 Charles
 Darwin,
 van
 quedar
 establertes
  les
 bases
 de
 l'evolució biològica.
 Darwin
 afirmava
 que
 els
 éssers
 vius
 que
 habiten
 el
  nostre
 planeta
 són
 producte
 d'un
 procés
 de
 descendència
 en
 què
 s’introdueixen
  successives
 modificacions,
 amb
 l’origen
 en
 un
 avantpassat
 comú.
 Per
 tant,
 tots
 vam
  partir
 d'un
 antecessor
 comú
 i a
 partir
 d'ell
 vam
 evolucionar
 gradualment.
 El
  mecanisme
 pel
 qual
 es
 duen
 a
 terme
 aquests
 canvis
 evolutius
 és
 la
 selecció
 natural.
  Darwin
 va
 descriure
 nombrosos
 fets
 que
 encaixen
 en
 la
 seva
 teoria,
 i
 que
  posteriorment
 es
 van
 veure
 reforçats amb
 noves
 evidències,
 constituïnt
 el
 que
  s’anomenen
 proves
 de
 l'evolució.
 
  Dins
 d’aquestes
 proves
 trobem:
 
  Les
 proves
 taxonòmiques
  La
 taxonomia
 és
 la
 classificació
 dels
 éssers
 vius
 a
 partir
 de
 les
 seves
 característiques.
  Cada
 espècie
 d'ésser viu
 s'agrupa
 amb
 altres
 de
 semblants
 en
 grups.
 Al
 seu
 torn,
 els
  grups
 s'uneixen
 amb
 altres
 de
 semblants,
 donant
 lloc
 a
 agrupacions
 més
 grans,
 fins
  arribar
 al
 regne.
  Aquest
 tipus
 de
 classificació
 va
 sorgir
 abans
 que
 es
 desenvolupés
 la
 teoria d'evolució,
  però,
 s'aprecia
 clarament
 que
 les
 espècies
 es
 relacionen
 les
 unes
 amb
 les
 altres,
 com
 si
  guardessin
 entre
 si
 un
 parentiu
 i
 compartissin
 avantpassats
 comuns.
 De
 fet,
 avui
 dia
 es
  parla
 de
 classificacions
 evolutives:
 el
 que
 reflecteix
 la taxonomia
 són
 les
 relacions
 de
  parentiu
 entre
 totes
 les
 espècies
 d'éssers
 vius.
 


  els
 éssers
 vius
 es
 poden
 classificar
 en
 grups
 o
 tàxons
 atenent
 als
 seus
 semblants.
 
 

Les
 proves
 biogeogràfiques
  La
 fauna
 i
 la
 flora
 de
 dues
 regions són
 més
 semblants
 com
 més
 properes
 són.
 Aquesta
  relació
 no
 tindria
 per
 què
 complir-­‐se
 si
 cada
 espècie
 s'hagués
 creat
 de
 forma
 aïllada.
 En
  canvi,
 s'explica
 si
 les
 espècies
 estan
 relacionades.
 Tindran
 avantpassats
 comuns
 i
 seran
  semblants
 les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Origen De La Vida
  • El origen de la vida
  • Origen de la vida
  • Origen de la vida
  • Origen de la vida
  • Origen de la vida
  • El origen de la vida
  • El Origen De La Vida

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS