Paisatge i relleu geologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2204 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema 1 - PAISATGE I RELLEU. GEOLOGIA EXTERNA

1. El paisatge. (pàgina 154)
- lectura del text.
- activitats 2 i 3.
|Ampliació: Els principals relleus terrestres |
||
| |
|Si desaparegués l’aigua dels oceans, podríem diferenciar dues zones en la superfície terrestre: |
|L’escorça oceànica, composta principalment per basalt, formales conques oceàniques i es troba coberta d’aigua quasi en la seva totalitat. |
| |
|Planes abissals |
|Planessubmarines extensíssimes amb una fondària mitjana d’uns 4500 metres. |
|Relleus volcànics aïllats |
|Volcans aïllats com a resultat d’una activitat volcànica puntual que poden sobresortir de l’aigua i formar illes, comles Hawaii o les |
|Canàries. |
| |
|Dorsals oceàniques|
|Alineacions de volcans amb una intensa activitat volcànica fissural, que emeten lava per les esquerdes. Formen serralades de milers de |
|quilòmetres que s’eleven una mitjana de 2500 metres sobre la plana abissal. |
|Fosses oceàniques|
|Solcs allargats que arriben a grans profunditats, com la fossa de les Marianes (11032 metres). Són zones d’una intensa activitat sísmica, ja |
|que en aquests punts l’escorça oceànica s’enfonsa sota el mantell.|
| |
|Arcs d’illes |
|Serralades volcàniques que emergeixen del mar i formen arxipèlags com el del Japó.L’activitat volcànica que s’hi registra es relaciona amb |
|l’enfonsament de l’escorça que té lloc a les fosses. |
| |
||
|L’escorça continental, constituïda bàsicament per granit i roques metamòrfiques, és més gruixuda i més densa que l’oceànica, de manera que la |
|major part sobresurt dels oceans i forma els continents. |
|...
tracking img