Parentiu

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 40 (9993 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Antropologia del Parentiu (2009/10)
TEMA 1: INTRODUCCIÓ A L'ESTUDI DEL PARENTIU 1.1. Mètode genealògic: abreviacions utilitzades i representació gràfica. Descripció dels parents. 1.2. Per què interessa l’estudi del parentiu ? 1.3. Diverses significacions. Parentiu biològic i parentiu social. 1.4. Alguns conceptes bàsics : parentiu, família, grup domèstic, grup residencial. 1.5. Camps d’estudi del’antropologia del parentiu. 1.6. Sistemes de parentiu. Família nuclear, poligàmia i poligínia, família extensa, llinatge i clan.

TEMA 2 : L'ESTUDI DEL PARENTIU A L'ANTROPOLOGIA SOCIAL: APROXIMACIONS TEÒRIQUES I METODOLÒGIQUES 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. El parentiu com a objecte de l'Antropologia. L’evolucionisme i els inicis de l’estudi del parentiu. L’estructural-funcionalisme i la filiació.L’estructuralisme i la teoria de l’aliança. Crítica als paradigmes teòrics clàssics. Noves aproximacions: perspectives materialistes, antropologia feminista, teoria de la pràctica. 2.6. El parentiu, entre l’antropologia, la historia i la sociologia. Temes d’estudi i línies d’investigació

TEMA 3: DESENVOLUPAMENT HISTÒRIC DE LA FAMÍLIA EUROPEA 1- s.III/IV-XIX: El pas de la família romana unilineal(patrilineal) a la família bilateral (conjugal-monógama).
2- s. XIX-1960/70: Nou model familiar - conjugal La família obrera abans del 1870 1860-1970

1

TEMA 1: INTRODUCCIÓ A L'ESTUDI DEL PARENTIU
Veure “Abreviatures_i_representacio_grafica.pdf” ZONABEND_De_la_Familia una visión etnològica del parentesco y la familia.

16/09/09
1.1 Mètode genealògic: abreviacions utilitzades irepresentació gràfica. Descripció dels parents.

Filiació només de la mare, per adopció per exemple, o per no haver pare conegut. La tercera imatge és una familia nuclear.

Una dona amb tres relacions, amb un fill de cada relació.

No es representen les embarasades i les bessonades ja que a efectes antropologics, són germans com qualsevol altra. Si cal espcificar que són germans es posa un asterisc ies senyala. Exemple: La familia reial espanyola. Desconec alguns detalls, si la germana de Joan era major o menor que el germà, etc.

2

* desconec l'ordre dels gernams.

Margarita

Juan Carlos de Borbon

Sofia

Constantino * desconec l'ordre dels gernams.

Jaime de Marichalar

Helena de Borbon

Cristina de Borbon

Iñaki Urdangarin

Felipe de Borbon

Erica

LeticiaFelipe Juan Froilan de todos los Santos de Marichalar de Borbon

Victoria Federica de Marichalar de Borbon

Leonor de Borbon

Sofia de Borbon

17/09/09

En castellà ni en català no hi ha un terme per definir aquesta relació. Per contra si existeix en Francès (Belle frere/soeur) i en anglés (step brother/sister ¿?).
*

Sistema objectiu per descriure relacions de parentiu, donat que laterminologia per referir-se a familiars, i la significació d'aquesta relació no són universals sinó construccions socials. En cada persona s'afeixeix una lletra, que es va incloent a la dreta.

FF

FM

MF

MM

FB

FZ

F

Matrimoni intergeneracional

MZ

M

MB

MBW

** Relació estable no matrimoni

* quadrat és sexe del fill desconegut.

B

Z

ZH

BW

MBD

BSBD

3

FF

FM

MF Pare de la mare FZH Marit de la germana del pare

MM

MBWF

MBWM

FB

FZ

F Matrimoni intergeneracional

MZ

M

MB

MBW

MBWB

** Relació estable no matrimoni

* quadrat és sexe del fill desconegut.

EGO viu amb el seu pare i el seu germà

B

Z

ZH

BW

MBD

BW1 La primera muller del germà

BS

BD

BWD

1.2 Per què ensinteressa l'estudi del parentiu? El parentiu influeix en la producció econòmica en els trets personals, en les oportunitats, en la nacionalitat, en els compromisos adquirits, drets, obligacions... fins i tot ens pot influir per la suposada unió amb els qui descendeixen del mateix personatge mític ex: Guifré el Pelòs, les 13 tribus de Israel...

1.3 Diverses significacions. Parentiu biològic i...
tracking img