Paus

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1603 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATÒRIA: JUNY 2010 VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA II

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA: JUNIO 2010 VALENCIANO: LENGUA Y LITERATURA II

BAREM DE L’EXAMEN: Comprensió del text: 3 punts; Anàlisi lingüística del text: 3 punts;Expressió i reflexió crítica: 4 punts.

Tria una de les dues opcions

OPCIÓ A
Llig aquest text i respon les qüestions següents. 1 La Julieta va venir expressament a la pastisseria a dir-me que, abans de rifar la toia, rifarien cafeteres; que ella ja les havia vistes: precioses, blanques, amb una taronja pintada, partida en dues meitats, que ensenyava els pinyols. Jo no tenia ganes d’anar aballar ni tenia ganes de sortir, perquè m’havia passat el dia despatxant dolços i les puntes dels dits em feien mal de tant 5 estrènyer cordills daurats i de tant fer nusos i agafadors. I perquè coneixia la Julieta, que a la nit no li venia de tres hores i tant li feia dormir com no dormir. Però em va fer seguir vulgues no vulgues, perquè jo era així, que patia si algú em demanava una cosa i havia dedir que no. Anava blanca de dalt a baix: el vestit i els enagos emmidonats, les sabates com un glop de llet, les arracades de pasta blanca, tres braçalets rotllana que feien joc amb les arracades i un portamo10 nedes blanc, que la Julieta em va dir que era d’hule, amb la tanca com una petxina d’or. Quan vam arribar a la plaça els músics ja tocaven. El sostre estava guarnit amb flors i cadeneta depaper de tots colors: una tira de cadeneta, una tira de flors. Hi havia flors amb una bombeta a dintre i tot el sostre era com un paraigua a l’inrevés, perquè els acabaments de les tires estaven lligats més enlaire que no pas el mig, on totes s’ajuntaven. La cinta de goma dels enagos, 15 que havia patit molt per passar-la amb una agulla de ganxo que no volia passar, cordada amb un botonet i unananseta de fil, m’estrenyia, ja devia tenir un senyal vermell a la cintura, però així que el vent m’havia sortit per la boca la cinta tornava a fer-me el martiri. L’entarimat dels músics estava voltat d’esparreguera fent barana i l’esparreguera estava guarnida amb flors de paper lligades amb filferro primet. I els músics suats i amb mànigues de camisa. La meva mare morta 20 feia anys i sensepoder-me aconsellar i el meu pare casat amb una altra. El meu pare casat amb una altra i jo sense la meva mare que només vivia per tenir-me atencions. I el meu pare casat i jo joveneta i sola a la plaça del Diamant, esperant que rifessin cafeteres, i la Julieta cridant perquè la veu li passés per damunt de la música, ¡no seguis que et rebregaràs!, i davant dels ulls les bombetes vestides de flor i lescadenetes enganxades amb pasta d’aigua i farina i tothom content, i 25 mentre badava una veu a l’orella va dir-me, ¿ballem? Activitat de síntesi Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant, Barcelona: Biblioteca Hermes, 1962 [2003], p. 43-44. (Glossari: toia: ramell de flors; enagos: combinació, peça de vestir interior femenina consistent en una faldilla de roba blanca; rotllana: cèrcol.)
1

1.Comprensió del text a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt] b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. [1 punt] c) Identifica el registre al qual podem adscriure el text. Cal que fonamentes la resposta amb exemples extrets del text. [0’5 punts] d) Identifica la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen al text. [0’5 punts] 2.Anàlisi lingüística del text a) Indica la pronunciació dels elements subratllats: [1 punt] 1. abans de rifar (línia 1): sonora o sorda? 2. taronja (l. 2): oberta o tancada? 3. dolços (l. 4): oberta o tancada? 4. una altra (l. 21): sona o s’elideix? b) Digues el significat que adquireixen aquestes paraules o expressions al text o indica’n un sinònim. [1 punt] 1. pinyols (línia 3) 2. estrènyer (l. 5)...
tracking img