Pauta de lectura

Páginas: 2 (401 palabras) Publicado: 4 de diciembre de 2011
PAUTA DE LECTURA

Coll, C. ; Solé, I. (1989) Aprendizaje significativo y ayuda pedagógica. Cuadernos de Pedagogía, 168, pp. 16-20.

Abans d’iniciar la lectura

Cal situar la lectura en elperíode que es posa en marxa la Reforma Educativa, una mica abans d’aprovar-se la LOGSE l’any 1990. L’article explica alguns dels principis bàsics que constitueixen les bases psicopedagògiques del’esmentada Reforma.

- Recordeu un aprenentatge que considereu que hagueu realitzat amb un alt grau de significativitat. Quines condicions penseu que han fet possible que aquest aprenentatge hagi estat tansignificatiu per a vosaltres?

- Com ho podria fer un mestre per garantir que els seus alumnes aprenguin d’una forma el més significativa possible?

Durant la lectura

- A la lectura s’explica elconcepte d’aprenentatge significatiu, com el definiríeu?

- Tracteu de definir les principals característiques de l’aprenentatge significatiu: funcionalitat i memorització comprensiva. Quinsavantatges té aquest tipus d’aprenentatge respecte a l’aprenentatge memorístic?

- A la lectura es diu que per tal que l’aprenentatge tingui un elevat grau de significativitat, s’han de donar unescondicions. Podríeu explicar quines són? Tracteu de redactar-les de manera que es faci evident que l’aprenentatge significatiu és una qüestió de grau.

- A l’article els autors defensen que, a diferènciad’altres explicacions, el concepte d’aprenentatge significatiu posa de relleu l’acció constructiva de la persona que aprèn. Podríeu explicar per què poden afirmar-ho?

- Els autors també parlen delscontinguts. Quin tipus de continguts es poden aprendre de manera significativa?

- Intenteu explicar quina és la definició d’educació que defensen els autors de l’article. Quin paper té el professoren aquesta?

- Els autors consideren que perquè hi hagi motivació per part de l’alumnat han de poder atribuir algun sentit a allò que està aprenent. Quin és el paper del professor en aquest...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pautas para una buena lectura
  • ensayo PAUTAS PARA LA LECTURA
  • guía de lectura de requiem pautas
  • Pauta Taller Lectura Complementaria 2
  • PAUTAS PARA LA LECTURA ENSAYO TATI
  • Delección Y Adición: Desplazamiento De La Pauta De Lectura.
  • Pauta De Control De Lectura Autores Varios
  • Pautas De Lectura

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS