Petjada de carboni

Páginas: 4 (781 palabras) Publicado: 12 de febrero de 2012
Petjada de Carboni

Davant un canvi climàtic en marxa i havent acotat els gasos d’origen antropològic que el causen, què podem fer-hi? Doncs la resposta és senzilla d’explicar i bastant complex elportar-ho a la pràctica. Posar-li un número, aquesta és la resposta. El número s’anomena petjada de carboni, que és la mesura del total d’emissions de GEH causats directament o indirecta per unaorganització, event, producte o persona.
Totes les petjades de carboni són importants i rellevants, tot i que aqui ens centrarem en la Petjada de Carboni des d’un punt de vista empresarial i de negocis.Hi han dues vessants que destacarem per enfocar aquest tema des de l’empresa.
La primera vessant està molt relacionada amb la pregunta “Què pot fer una organització conscient  i preocupada pel canviclimàtic?”. L’organització que vol actuar en aquest tema, el primer que cal que faci és calcular la Petjada de Carboni de l’organització.
Hi han tres nivells d’emissions que es consideren en qualsevolorganització:
Nivell 1.- Són les emissions directes, com ara les provinents de crema de combustibles per escalfament o calefacció. També les dels vehicles d’empresa.
Nivell 2.- Són emissionsindirectes, com ara les originades per l’adquisició d’electricitat.
Nivell 3.- Són també emissions indirectes, però un pas més enllà del nivell 2. Inclouen els viatges de feina del personal de l’empresa,emissions de vehicles de l’empresa subcontractada i també la producció dels materials adquirits per l’empresa o el tractament dels residus generats per l’empresa.
D’aquesta manera, les empreses quedecideixin voluntàriament ocupar-se d’aquest tema tenen un primer pas on basar-se. Un cop obtinguda la mesura de la Petjada de Carboni de l’organitzaciócal anar-la comparant (i disminuïnt) any rera any.Com a comparació, una central tèrmica gran, com la ubicada a Cheshire (GB) emet unes 1600 tones de CO2 només en 100 minuts d’operació de la planta. 100 vehicles d’empresa durant un any emeten...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Carbonier
  • cicle global del carboni
  • metodo de la sociologia juridica de carbonier
  • 13 QUIMICA DEL CARBONI
  • Compopstus Del Carboni Acabat
  • DETECTOR DE MONO XID DE CARBONI
  • Reconeixement d’hidrats de carboni (anàlisi qualitativa)
  • carbonier 2

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS